Υπεράσπιση των ηλικιωμένων γυναικών

της Ερμιόνης Βλαχίδου

Με ενθουσιασμό ξεκίνησε η Δεύτερη Διοργάνωση του Συνεδρίου Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη και ειδικότερα, στην επιτροπή  για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων γυναικών και την προστασία τους, οι Διπλωμάτες  ξεκίνησαν με τους καλύτερους οιωνούς, έτοιμοι να υπερασπιστούν τις θέσεις των χωρών τους, με το προεδρείο να τους καλωσορίζει θερμά. Μετά από σύντομη γνωριμία, οι κανόνες του συνεδρίου επεξηγήθηκαν λεπτομερώς και δόθηκαν απαντήσεις σε όποια ερωτήματα προέκυψαν, ώστε οι Διπλωμάτες να αρχίσουν τις διαδικασίες με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Περιγράφοντας ο καθένας τη θέση της χώρας που εκπροσωπούσε, έγινα αντιληπτές οι διαφορετικές αντιλήψεις των χωρών πάνω στο ζήτημα. Χώρες όπως η Αυστρία περιέγραψαν μια πιο ιδανική κατάσταση ενώ αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Νιγηρία, ανέφεραν την διαρκή ύπαρξη προβλημάτων. Ακόμα και αυτές οι χώρες που προσπαθούν ώστε να πετύχουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων γυναικών, δεν το καταφέρνουν πάντα, εξαιτίας εξωτερικών πιέσεων.

Παρόλα αυτά οι Διπλωμάτες φαίνονται έτοιμοι να προτείνουν λύσεις  για την άμβλυνση των προβλημάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *