Βία εναντίον του παιδιού: Πως μπορεί να εξαλειφθεί;

της Δέσποινας Καλατζή

Την πρώτη μέρα του συνεδρίου τα πράγματα κύλησαν ομαλά για τους διπλωμάτες της Επιτροπής Προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας.

Μια από τις προτάσεις που υποστηρίχθηκε από σχεδόν όλες τις χώρες για να μειωθούν αισθητά τα ποσοστά της βίας στη χώρα τους αλλά και παγκοσμίως, ήταν η κατάλληλη ενημέρωση των γονέων από ειδικούς, καθώς η οικογένεια αποτελεί τον πρωταρχικό φορέα κοινωνικοποίησης και οι γονείς είναι αυτοί που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Οπότε, σύμφωνα με τους διπλωμάτες είναι ζωτικό οι γονείς να μάθουν να περνάνε τα σωστά πρότυπα στα παιδιά τους.

Βέβαια, πρέπει με κάποιο τρόπο να επιτευχθεί η ενημέρωση και ολόκληρης της κοινωνίας, όπως με καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για το συγκεκριμένο πρόβλημα μέσω των ΜΜΕ ενώ είναι σημαντικό όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να αποτρέπουν και να καταδικάζουν την χρήση βίας. Τα σχολεία, καθώς αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο φορέα κοινωνικοποίησης, οφείλουν να συμβάλλουν και αυτά δραστικά στην μείωση των ποσοστών βίας. Αρχικά, πρέπει να εξασφαλισθεί η συνεργασία των γονέων με τους καθηγητές και το σχολείο. Μια πρόταση ήταν να αυξηθεί το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα πρέπει τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης είτε για να αποφευχθούν συμβάντα βίας είτε για να βοηθηθούν να ξεπεράσουν προσωπικά βιώματα που σχετίζονται με βίαια περιστατικά. Οι καθηγητές πρέπει να προάγουν δημοκρατικές αντιλήψεις όπως είναι η ιδέα της ισότητας.

Τα περισσότερα κράτη είναι πρόθυμα να συμβάλλουν στην επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, της βίας κατά τα παιδιά και να κάνουν το καλύτερο που μπορούν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *