Παρακαλούμε επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο λαβατε μηνύμα ενημερωτικού σκοπού για το "Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη".
Το email θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για λόγους εντοπισμού και οριστικής διαγραφής όλων των στοιχείων σας, προκειμένου να μη λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς εφεξής.
Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για λόγους εντοπισμού και οριστικής διαγραφής όλων των στοιχείων σας, προκειμένου να μη λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς εφεξής.

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την απεγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο του “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη” μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της διοργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση roh.technical@gmail.com.