Το πιο ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα

Στο πλαίσιο των συζητήσεων του “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη”  οι εμπειρογνώμονες της επιτροπής περί των δικαιωμάτων του ανθρώπου και συγκεκριμενα  της ημερήσιας διάταξης για το δικαίωμα στη ζωή είχαν γόνιμους διαλόγους για διάφορα θέματα που αφορούν την προστασία του προαναφερθέντος δικαιώματος. Ειδικότερα, συνδιελέχθησαν για θέματα όπως ο παιδικός υποσιτισμός, η καταπολέμηση των θανάτων από ένοπλες συγκρούσεις και από κοινωνικά ή πολιτικά αίτια.

Οι εμπειρογνώμονες αναγνώρισαν άπαντες το διευρυμένο πρόβλημα του παιδικού υποσιτισμού, δίχως ιδιαίτερες αντιπαραθέσεις. Συγκεκριμένα, η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η εκπαίδευση σε νέες γεωργικές μεθόδους που θα αποφέρουν μεγαλύτερη σοδειά, προτάθηκαν από την Φιλανδία, ακολουθούμενη από το Ισραήλ που προσέθεσε την γενετική παραγώγη τροποποιημένων σπόρων δυναμένων να θρέψουν ολόκληρο τον πληθυσμό. Παράλληλα, οι ΗΠΑ πρότειναν την ενίσχυση του θηλασμού με δημόσιες δομές και ενημέρωση γι’αυτόν, ώστε να μπορούν οι μητέρες να τρέφουν αποτελεσματικότερα τα παιδιά τους. Βέβαια, η αντιμετώπιση της φτώχειας συνιστά την κύρια λύση, δεδομένου ότι είναι η ρίζα του προβλήματος, όπως ισχυρίσθηκε και η Αίγυπτος.

Βέβαια, οι ένοπλες συγκρούσεις αποτέλεσαν ένα απο τα κύρια θέματα συζήτησης της ημερίδας, καθώς προξενούν μαζικούς θανάτους και προσφυγικά ρεύματα. Αρχικά, η Γαλλία υποστήριξε την απαγόρευση κατοχής μεγάλων ποσοτήτων πυρηνικών όπλων, ενώ η Φιλανδία την δημιουργία αποπυρηνικοποιημένων ζωνών σε ζώνες που κινδυνεύουν από σχετικό πρόβλημα ούτως ώστε να περιορισθεί το εύρος ζημίας των όπλων μαζικής καταστροφής. Από την άλλη, τα προκύπτοντα προσφυγικά ρεύματα μπορούν να αντιμετωπισθούν με την στήριξη των κρατών για τον έλεγχο των εισροών, όπως πρότεινε η Ρουμανία και κατ’ επέκτασιν τον εκσυγχρονισμό του με τεχνολογικά μέσα και την εξασφάλιση των μεταφορών των προσφύγων προτεταμένη από τις Η.Π.Α. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθούν οι περισσότερες δυνατές ζωές.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα κοινωνικά προβλήματα που οδηγούν σε θανάτους όπως η αυτοκτονία, η αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων και ο ρατσισμός. Καταρχάς, η Αυστραλία, αναφερόμενη σε ευρωπαϊκά στατιστικά, ισχυρίσθηκε ότι οι δημόσιες εκπαιδευτικές ενημερώσεις που αφορούν την πρόληψη της αυτοκτονίας μέσω του εντοπισμού της σε αρχικά στάδια, μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή 1.000.000 θανάτων ευρωπαίων πολιτών τον χρόνο. Συνάμα, οι Η.Π.Α. διετάθησαν ότι η έγκαιρη ενημέρωση των κρατών και οι τακτικές ασκήσεις προσομοιώσεων σε επίπεδο νοσοκομείων, σχετικά με τις πανδημίες, δύνανται να αποτελέσουν πολιτικούς αρωγούς της προστασίας της ζωής. Επίσης, η Φινλανδία στο πλαίσιο καταπολέμησης του ρατσισμού ισχυρίσθηκε ότι πρέπει οι αστυνομικοί να περνούν από ενδελεχή έλεγχο και διαπολιτισμική εκπαίδευση με σκοπό τον σεβασμό του άλλου.

Κλείνοντας, κάθε εμπειρογνώμων προάσπισε την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη αυτού της ζωής. Μάλιστα, η Γερμανία τόνισε την σημασία τέτοιου είδους διαβουλεύσεων, όπως και το Ισραήλ αναφερόμενο στον Τζον Λοκ. Εν γένει, επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα γόνιμο διάλογο που βοήθησε τους εμπειρογνώμονες να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, συνδιαλεγόμενοι με τους υπολοίπους και να ανταλλάξουν απόψεις καίριες για την συζήτηση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Του Σάββα Θεοδωρίδη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *