Το νερό ως βασικό αγαθό για κάθε άνθρωπο

Το νερό αποτελεί το βασικότερο αγαθό , αφού άλλωστε είναι τροφοδότης της ζωής , και η παροχή του σε κάθε άνθρωπο στον πλανητη είναι επιτακτική ανάγκη . Αποτελεί το θέμα που  ήρθαν να εξηγήσουν οι διπλωμάτες των χωρών οι οποίοι έκαναν αναφορά σε σημαντικά προβλήματα όπως αυτό της λειψυνδρίας, της κλιματικής αλλαγής, της οικονομικής ποσιμότητας του νερού και πολλά άλλα  . Κίνα,, Ελλάδα, Ρουμανία, Πορτογαλία , Ηνωμένο Βασίλειο  και άλλες χώρες αναγνώρισαν το δικαίωμα στο νερό και εξέφρασαν βασικούς προβληματισμούς και λύσεις πάνω στα μείζον προβλήματα που αφορούν το αναγκαίο αγαθό αυτό .

      Αρχικά , ο εμπειρογνώμονας της Πορτογαλίας έθεσε το σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας το οποίο ταλανίζει αρκετές πληθυσμιακές ομάδες και αποτελεί μία μάστιγμα των καιρών μας. Ειδικότερα , ο διπλωμάτης της συγκεκριμένης χώρας  παρουσίασε ως λύσεις τη χρήση επιστημονικών μεθόδων καθώς και την καθιέρωση νομικών πλαισίων για ύδατα. Στην συνέχεια , χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία έκαναν λόγο για την αξιοποίηση οργανώσεων που θα παρέχουν καθαρό νερό και την συνεργασία των χωρών με αυτές ενώ η Ινδία έκανε λόγο για  τον περιορισμό των παράνομων οικισμών .Παράλληλα , σημαντική ήταν η συνδρομή της Ελλάδας με την πρόταση για περιβαλλοντική εκπαίδευση  και της Ισπανίας για δημιουργία αντιπλυμμηρικών έργων .

 Έπειτα οι χώρες έθεσαν το θέμα της κλιμματικής αλλαγής και πως αυτή λειτουργεί ως τροχοπέδι για το καθολικό δικαίωμα στο νερό .Ο εμπειρογνώμονας της Κίνας υπογράμμισε πως οδηγεί και θα οδηγήσει σε αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και σε ξηρασία .Το Ηνωμένο Βασίλειο  η Αίγυπτος και η Ισπανία επισήμαναν πως σημαντική κρίνεται η απογραφή αποθεμάτων νερού , τα τεχνικά αντιπλυμμηρικά έργα και η υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών .Άλλες προτάσεις που ακούστηκαν περιελάμβαναν την απεξάρτηση από τα καύσιμα και μέτρα εξοικονόμησης του ύδατος

    Η οικονομική ποσιμότητα του νερού δεν έλειπε από την συζήτηση , αφού αποτελεί ένα καίριο ζήτημα.Το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε την πρόταση για την μείωση της τιμής ενώ παρόμοια ήταν η λύση που εξέφρασε ο διπλωμάτης της Πορτογαλίας. Ο διπλωμάτης της Ισπανίας εξέφρασε την σημαντικότητα ύπαρξης ενός νομικού πλαισίου για την καθιέρωση προσιτών τιμών. Επιπροσθέτως , η Ελλάδα τόνισε πόσο σημαντική θα ήταν η μείωση των φόρων οικιακής κατανάλωσης νερού και τα υδρευτικά έργα τα οποία θα είχαν ως απότοκο την μείωση της τιμής του νερού.      

  Στην συνέχεια , ξεκίνησε η συζήτηση και η συνεργασία των εμπειρογνωμόνων για το σχέδιο γνώμης , το οποίο αποσκοπεί στην παροχή ζωτικής σημασίας λύσεων έτσι ώστε το νερό να παρέχεται σε όλους . Μερικές προτάσεις αποτελούσαν οι εξής . Πρώτον , τεχνικά έργα, για παράδειγμα βελτίωση των υποδομών , για έλεγχο της υπερκατανάλωσης και εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων . Δεύτερον,ενίσχυση της ψηφιακής τεχνολογίας και εγκατάσταση μονάδων που θα ελέγχουν την ποιότητα του νερού.

Τρίτον, μεθόδους συγκομιδής νερού από αέρα και την συμπίκνωση του νερού για καταστολή των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και τέλος τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και την καθιέρωση επιστημονικού δυναμικού. Τα παραπάνω αποτελούν ένα υποσύνολο προτάσεων του σχεδίου το οποίο συζητήθηκε περαιτέρω με κράτη μέλη να θέτουν σημαντικές λύσεις . Χαρακτηριστική ήταν η πρόταση της Ελλάδας για προσθήκη συστήματος κοινωνικού τιμολογίου  και της Κίνας για χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών στον τομέα του νερού.

Ο δημοσιογράφος,

Γιάννης Καραμούστος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *