Το Δικαίωμα του παιδιού στην Ανάπαυση και στο Παιχνίδι

      Στο ψηφιακό συνέδριο του <<Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη>> που έλαβε χώρα από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου του 2020 , στην επιτροπή για τα Δικαιώματα του παιδιού και συγκεκριμένα στην ημερήσια διάταξη για το Δικαιωμά του στην ανάπαυση και στο παιχνίδι έλαβαν μέρος οι εξής χώρες: Δανία, Ιαπωνία ,Αίγυπτο , Αυστρία, Ισπανία,Αγγλία και τέλος Αυστραλία.

      Μέσα σε ένα επικοδομητικό και δημιουργικό κλίμα χωρίς συγκρούσεις  συζητήθηκαν από τους εμπειρογνώμονες των χωρών τρείς διαφορετικές θεματικές: η ενσωμάτωση του δικαιώματος του παιδιού στην εκπαιδευτική πολιτική, η ισάξια συμμετοχή όλων των παιδιών στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή αλλά και το δικαιωμά του στην ανάπαυση και στο παιχνίδι εν καιρό πανδημίας. Αρχικά, τονίστηκε ιδιαίτερα η εκπαιδευτική πολιτική με κάποιες εύλογες προτάσεις. Η Δανία πρότεινε την πρόσληψη ειδικών παιδαγωγών για παιδιά ΑΜΕΑ, η Αυστρία και η Αίγυπτος συμφώνησαν στην μείωση των σχολικών ωρών και την αύξηση των διαλειμμάτων ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να έχουν δημιουργικό χρόνο.

      Στη συνέχεια, συζητήθηκε το δικαίωμα  ανάπαυσης και παιχνιδιού εν καιρό πανδημίας. Ο εμπειρογνώμονας της Ιαπωνίας ενθάρυνε την δημιουργία προγραμμάτων για τα παιδιά μέσω του διαδικτύου και την προβολή ταινιών. Η Ρωσία με της σειρά της υπογράμμισε την αναγκαιότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών αλλά και περιηγήσεων σε μουσεία. Η Δανία υποστήριξε με ζήλο το άνοιγμα των σχολείων (παιδικών σταθμών) εκ περιτροπής κάτι αναγκαίο για την κοινωνικοποιήση των παιδιών και την αναγκαιότητα μιας γραμμής ψυχικής υποστήριξης. Τέλος έγινε επισήμανση για τον ποιοτικό χρόνο του γονέα με το παιδί του από την Ιαπωνία και την ενδοικογενειακή βία που ασκείται σε κάποια παιδιά λόγω εγκλεισμού από την πανδημία κάτι που τόνισε η Αίγυπτος.

     Στο πλαίσιο για την ισάξια συμμετοχή των παιδιών στη καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή , ο διπλωμάτης της Δανίας προέτρεψε την διεθνή συνεργασία των χωρών για την εξάλειψη των ανισοτήτων και την χρήση ψηφιακών εργαλείων ως βοήθεια των αναλφάβητων παιδιών. Έπειτα, η Ρωσία συνήστισε προγράμματα θεάτρου και χορού για τα παιδιά.Οι συζητήσεις των εμπειρογνώμων ακόμα και για τις τροποποιήσεις  των αποφάσεων ήταν ήπιες και χωρίς διαφωνίες και εντάσεις. Το τελικό τους αποτέλεσμα ήταν ομόφωνο και απέδειξε σε όλους τη δύναμη της συνεργασίας.

Η δημοσιογράφος,

Ελευθερία Δαφερέρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *