Το Δικαίωμα των ΑΜΕΑ στην Εργασία

Στις μέρες μας, ένα φλέγον ζήτημα, είναι το δικαίωμα των ΑΜΕΑ (Άτομα με Αναπηρία) στην άσκηση επαγγέλματος και την απασχόληση. Έτσι λοιπόν, στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα στην Ημερήσια Διάταξη, «Εργασία και Απασχόληση», οι εμπειρογνώμονες έδωσαν λύσεις και κατέθεσαν τη γνώμη τους σχετικά με τη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στον εργασιακό χώρο.  

Αρχικά, ξεκίνησε μία συζήτηση για τις προϋποθέσεις της τηλεργασίας των ΑΜΕΑ κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Ειδικότερα, προτάθηκε η παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού από το κράτος στα συγκεκριμένα άτομα. Παράλληλα, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα οργάνωσης σεμιναρίων από την κυβέρνηση, με σκοπό την εκπαίδευσή των ΑΜΕΑ στον χειρισμό των συσκευών. Ακόμη, τονίστηκε πως δεν πρέπει να επηρεαστεί το πρόγραμμα εργασίας τους από την πανδημία, ενώ μάλιστα οι συνθήκες οι οποίες βιώνουμε, μπορούν, όπως αναφέρθηκε, να γίνουν αιτία για την αύξηση απασχόλησης ατόμων με δυσκολίες.

Ωστόσο, η Αντιπρόεδρος ζήτησε πιο λεπτομερή ανάλυση για την επέκταση του παραπάνω θέματος, ενώ ο Πρόεδρος όπως υποστήριξε θεώρησε πως δεν καλύφθηκε πλήρως, οπότε δόθηκε παραπάνω χρόνος, ώστε να προταθούν περισσότερες ιδέες.

Την δεύτερη ημέρα των Εργασιών, προτάθηκε η ανάλυση των διακρίσεων μεταξύ Ατόμων με Αναπηρία και πολιτών χωρίς ειδικές ανάγκες. Στην αρχή της συζήτησης του θέματος, οι προτάσεις ήταν “φιλικές” τόσο προς του εργαζομένους, όσο και προς τους εργοδότες. Όμως, στη συνέχεια παρατηρήθηκαν προτάσεις οι οποίες είχαν εξαναγκαστικό χαρακτήρα, όπως πληρωμή προστίμου και συστηματικούς ελέγχους. Έτσι, η Αντιπρόεδρος ζήτησε να αποφευχθούν προτάσεις, που αποσκοπούν στην επιβολή των ΑΜΕΑ στον εργασιακό χώρο και όχι στην αποδοχή τους. Με την παραπάνω διευκρίνηση η συζήτηση συνεχίστηκε με πιο “φιλικές” ιδέες, καθώς δόθηκε βάση στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην υποστήριξη προς τα ΑΜΕΑ και την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους.

Η επόμενη θεματολογία που αναπτύχθηκε ήταν η αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματική δραστηριότητα των ΑΜΕΑ. Οι εμπειρογνώμονες έκαναν λόγο για εκπαιδευτικά προγράμματα, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και παροχή κινήτρων.  Ακόμη, τονίστηκε η ιδέα προβολής επιτευγμάτων των ΑΜΕΑ, για να ενθαρρύνουν άτομα τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

Αξίζει να λεχθεί, ότι κατά τη διάρκεια των Εργασιών στο πλαίσιο της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι των χωρών συνεργαζόταν μεταξύ τους και αλληλοϋποστηρίζονταν. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ευχάριστο κλίμα ανταλλαγής απόψεων και τροφοδοτήθηκε ευχάριστα η συζήτηση. Ωστόσο, υπήρξαν όπως ήταν αναμενόμενο και διαφωνίες, οι οποίες όμως δεν επηρέασαν σημαντικά τη τροπή της συζήτησης.  

Της Αγγελική Καπετανάκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *