Το αναφαίρετο δικαίωμα των Παιδιών στην Υγεία

Κάτω από την στέγη των εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» Θεσσαλονίκης, το πρωί της 17ης Δεκέμβρη άρχισαν οι διεργασίες της επιτροπής για το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία. Μετά από πρόταση εξακρίβωσης απαρτίας, απουσίαζε μόνο ο αντιπρόσωπος της Νορβηγίας. Τα 18 κράτη – μέλη ξεκίνησαν αμέσως, αρχικά με μια πρόταση για ανοιχτό διάλογο, κι έπειτα με μια σειρά προτάσεων για συντονισμένη συζήτηση.

 

Η πρώτη χώρα, που πρότεινε συντονισμένη συζήτηση στην επιτροπή, ήταν η Αίγυπτος, η οποία έθιξε το ζήτημα της παιδικής θνησιμότητας. Θέματα τα οποία θίχτηκαν μέσα στα πλαίσια των συντονισμένων συζητήσεων ήταν αυτό της βελτίωσης του συστήματος υγείας, η χρήση των τοξικών ουσιών από εφήβους, η προστασία εγκύων γυναικών κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη, καθώς και το θέμα του πόσιμου νερού. Κι αφού συζήτησαν αναλυτικά οι εμπειρογνώμονες των κρατών – μελών, προέβησαν, ύστερα από πρόταση της Αιγύπτου, σε μη συντονισμένη συζήτηση 15 λεπτών.

 

Δημιουργήθηκαν 3 ομάδες ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες οι οποίοι ασχολήθηκαν με ζητήματα που αφορούν την χρηματοδότηση των χωρών και την ανεύρεση πόρων για την υγεία, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την πληροφόρηση νέων γονέων για τους κίνδυνους που διατρέχουν τα παιδιά τους, καθώς και το ζήτημα του πόσιμου νερού.

 

Μετά από έγκριση του υπομνήματος από την Ύπατο Αρμοστή, το σχέδιο γνώμης επιστρέφει στην επιτροπή με 7 διατάξεις. Οι εμπειρογνώμονες το θεώρησαν ελλιπές κι έτσι μετά από δύο συντονισμένες συζητήσεις και μια ασυντόνιστη συζήτηση, γίνεται πρόταση από τον βασικό εισηγητή του Τογκό για προσθήκη τροπολογιών. Οι προσθήκες αυτές, 8 στον αριθμό, έθιγαν κρίσιμα θέματα όπως αυτό της στέγασης και του εμβολιασμού. Ζητούσαν τις κρατικές επιχορηγήσεις σε φτωχές οικογένειες, και την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Υπερψηφίστηκαν όλες χωρίς αντιρρήσεις και το νέο σχέδιο γνώμης περιείχε  15 διατάξεις. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ομοφωνία.

 

Οι εκπρόσωποι των χωρών έθιξαν πολύ σπουδαία θέματα όσον αφορά το ζήτημα της παιδικής υγείας, προτείνοντας και αρκετές λύσεις. Με την λήξη των συζητήσεων, οι μικροί διπλωμάτες είχαν κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τον κόσμο των μεγάλων.
Βαγγέλης Πουρίκης, Επιτροπή για το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *