Τι ειπώθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ισότιμη Εκπροσώπηση των Φύλων;

της Αλίκης Βασιλείου

Είναι γεγονός πως η Επιτροπή για την Ισότιμη Εκπροσώπηση των Φύλων ήταν από τις ενδιαφέρουσες της 3ης Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη”. Και αυτό, λόγω των απόψεων που ακούστηκαν. 

Την πρώτη ημέρα εργασιών μετά την έναρξη της συνεδρίασης και τις διευκρινιστικές ερωτήσεις, ακούστηκαν τα κείμενα θέσης κάθε χώρας, σχετικά με το θέμα της Επιτροπής. Όλες οι χώρες, παρά τις μικρές ή και μεγάλες διάφορες τους στην νομοθεσία ήταν σύμφωνες με την αξία της ισότιμης εκπροσώπησης και των δύο φύλων και υπέρ της γυναικείας ανεξαρτησίας. Γενικότερα αναγνωρίστηκε από την πλειοψηφία πως στα εθνικά τους κοινοβούλια το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανδροκρατούμενο με τις γυναίκες να αποτελούν «μειονότητα». Από αυτές ένας ακόμη μικρότερος αριθμός αναλαμβάνει θέσεις σε πολύ υψηλά αξιώματα. Προσπάθειες εκπροσώπησης επί ίσοις όροις γίνεται από όλα τα κράτη, με μερικά να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία και κάποια άλλα μικρότερη.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από όλους τους διπλωμάτες στον καίριο ρόλο της παιδείας και της εκπαίδευσης ως τρόπος εξάλειψης των στερεοτύπων. Τονίστηκε χαρακτηριστικά πως μέσω αυτής οι μαθητές μπορούν να προασπιστούν αξίες, να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να αποκτήσουν αισθήματα σεβασμού απέναντι σε όλους.

Ενδιαφέρουσα ήταν μία μικρή αντιπαράθεση που προκλήθηκε στο δεύτερο μισό των συνεδριάσεων της πρώτης ημέρας. Θέμα αυτής αποτέλεσε η διάσταση απόψεων μεταξύ της Αιγύπτου και της Νορβηγίας στη γενικότερη συζήτηση για τη συμβολή της εκπαίδευσης στην ίση εκπροσώπηση των φύλων. Η εμπειρογνώμονας της Αιγύπτου, τονίζοντας τον ρόλο που λαμβάνουν τα σχολικά εγχειρίδια στη διαμόρφωση αξιών και στην εξάλειψη των στερεοτύπων ανέφερε πως στα σημερινά σχολικά βιβλία οι ανδρικές φιγούρες παρουσιάζονται ως ο οικονομικός πυλώνας του σπιτιού ενώ οι γυναίκες εμφανίζονται συχνά με δευτερεύοντες ρόλους. Πρότεινε λοιπόν, την αφαίρεση των ανδρικών αυτών προτύπων και την αντικατάσταση τους με γυναικεία. Στην πρόταση αυτή αντιτάχθηκε σθεναρά ο διπλωματικός εκπρόσωπος της Νορβηγίας με τον οποίο συμφώνησαν και άλλες χώρες, όπως η Λιθουανία και η Μαυριτανία. Η Νορβηγία από την άλλη, τάχθηκε υπέρ της συμπλήρωσης γυναικείων προτύπων και όχι της αφαίρεσης-εξαφάνισης αρκετών ανδρικών. Με την πράξη αυτή,«καταργείται μέρος του πολιτισμού, καθώς μεγάλο κομμάτι του καλύπτεται από άντρες» υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Νορβηγία. Αρκετές χώρες τάχθηκαν υπέρ της, κάνοντας την Αίγυπτο να αναδιατύπωσει ζητώντας συγγνώμη για την παρανόηση των λεγομένων της. 

Στους τόνους της Νορβηγίας κινήθηκαν και τα λεγόμενα της Αυστρίας, όπου και λέχθηκε από τον εκπρόσωπό της ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα σημερινά βιβλία. Το τελευταίο θέμα συζήτησης της ημέρας αφορούσε τις πολιτικές για την ενσωμάτωση των γυναικών σε επίπεδο ηγεσίας. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρέθηκαν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε) και ο ρόλος που οφείλουν να διαδραματίσουν σε κοινωνικό επίπεδο. Στόχος είναι η καθιέρωση αξιών και η εξάλειψη των στερεοτύπων. Επιπλέον σημαντικό ρόλο δύναται να έχουν τα δίκτυα γυναικών και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) με την κινητοποίησή τους για την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για την ανάληψη επαγγελματικών καθηκόντων.

Γενικότερα το κλίμα της Επιτροπής κινήθηκε σε ήπιους τόνους χωρίς να υπάρχουν έντονες λογομαχίες ανάμεσα στους διπλωμάτες. Όλες οι χώρες ήταν θετικές στις πιο πολλές προτάσεις με τη συνεδρίαση να κυλά ευνοϊκά. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *