Φόρμα παραγγελιών καφέ για την ΠΤΕΕ και για τον 1ο ΛΥΕΑ

Οι παραγγελίες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 10.30 το πρωί της κάθε μέρας . Εκπρόθεσμες παραγγελίες θα αγνοούνται.

Κόστος καφέδων (όλων εκτός από νες καφέ): 1 ευρώ

Κόστος νες καφέ : 50 λεπτά

SOS: Μόλις με ενημέρωσαν από το ΚΨΜ ότι δεν έχει αρκετό καφέ για espresso/cappuccino, οπότε μέχρι τη Δευτέρα όσοι θέλετε καφέ έχει μόνο νες 🙁