Συνέντευξη με την Καραΐσκου Βασιλική

Η συνέντευξη πάρθηκε από την Καραΐσκου Βασιλική, διπλωμάτη της επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων «Το δικαίωμα στο νερό» .

Τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για να προστατέψει τα υδάτινά της  οικοσυστήματα;

“Στην Κίνα, η ρύπανση των υδάτων αποτελεί το μεγαλύτερο οικολογικό πρόβλημα. Για αυτόν το λόγο, τα τελευταία χρόνια  έχει λάβει πολλά δραστικά μέτρα κι ως εκ τούτου έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων υπάρχει η ανάγκη για δραστικά βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα. Προτείνουμε για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης απόβλητων. Τα εργοστάσια θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να διαχειρίζονται τα απορρίμματα τους, χωρίς να τα εναποθέτουν στις υδάτινες περιοχές, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν το πόσιμο νερό ή κάποιους υδροβιότοπους.”

Τι μπορεί να κάνει το κράτος σας για να αποκαταστήσει τα υδάτινά του οικοσυστήματα; 

 “Όσον αφορά την αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων στην χώρα μας, προτείνουμε τη χρήση νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα την δημιουργία μιας επιστημονικής επιτροπής η οποία θα έχει ως στόχο να αξιολογεί τις προτάσεις επιστημονικών ομάδων, χρηματοδοτώντας με κρατικά έξοδα την υλοποίηση των καλύτερων προγραμμάτων για αποκατάσταση των υδάτων.”   

 Της Αλεξίδου Δανάης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *