Συνέντευξη με την εμπειρογνώμονα της Γερμανίας

Επιτροπή για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, με Ημερήσια Διάταξη “Ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας”.

Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για το πως τοποθετείται η χώρα σας στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων;

Η ισότητα των δύο φύλων είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει λάβει μέτρα για την ουσιαστική αντιμετώπιση καταστρατήγησης της ισότητας των δύο φύλων. Οι προσπάθειες είναι διαρκείς και η συνεργασία διαφορετικών φορέων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Αναμφίβολα η χώρα σας είναι μία από τις πιο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό πολλοί έχουν μεταναστεύσει και διαφύγει στη Γερμανία. Πιστεύετε πως οι γυναίκες-πρόσφυγες έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους άντρες-πρόσφυγες;

Δυστυχώς όχι. Ιδιαίτερα οι γυναίκες-πρόσφυγες αποτελούν ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες και τα φαινόμενα βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης δεν είναι σπάνια περιστατικά. Το γερμανικό κράτος σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς και με τις κατευθύνσεις και τα σχόλια της Επιτροπής αγωνίζεται καθημερινά για την προστασία αυτών των ευάλωτων ομάδων.

Επομένως, ποια μέτρα παίρνονται καθημερινά για την αποφυγή του φαινομένου της σωματεμπορίας γυναικών-προσφύγων;

Η Γερμανία διαθέτει ειδικό συμβούλιο για το ζήτημα της σωματεμπορίας. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η δράση γερμανικών ΜΚΟ, όπως η ΚΟΚ, για την αντιμετώπιση της σωματεμπορίας. Η συγκεκριμένη ΜΚΟ παρέχει προστασία σε γυναίκες-θύματα, με ειδικά καταφύγια που διαθέτει. Επιπλέον, το συμβούλιο της Γερμανίας για το trafficking, που δημιουργήθηκε το 2017, παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες και πραγματοποιεί δράσεις  για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για φαινόμενα σωματεμπορίας, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.

Ωραία ας αλλάξουμε θέμα… Εσείς σαν εμπειρογνώμονας θα παίρνατε συμμετοχή ξανά σε αυτό το συνέδριο;

Έχω συμμετάσχει σε όλα τα προηγούμενα ΜΡΔ. Δυστυχώς, λόγω αυξημένων σχολικών απαιτήσεων και των πανελλαδικών εξετάσεων, δεν θα καταφέρω να συμμετέχω του χρόνου. Ίσως, μελλοντικά, η δράση μου να είναι ενεργή και ως προεδρείο. Θα δούμε. Είμαι όμως πολύ ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχω τόσα χρόνια στη διοργάνωση

της Αλασώνας Λουκίας – Ζωής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *