Συνέντευξη με τη διπλωμάτη της Κούβας

Η διπλωμάτης της Κούβας, Ευανθία Ταχταλίδου, ήταν ανοιχτή να απαντήσει τις παρακάτω ερωτήσεις:

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα, που ταλανίζει τη γυναίκα πρόσφυγα;

«Το πιο σημαντικό θέμα, που ταλανίζει τη γυναίκα πρόσφυγα είναι η εκμετάλλευση, που υφίσταται, τόσο στο ταξίδι προς εύρεση ασύλου, όσο και στη χώρα υποδοχής, καθώς καταφθάνει χωρίς χαρτιά και γι’ αυτό ν το λόγο γίνεται έρμαιο οποιουδήποτε επιτήδειου προσπαθεί να τη βλάψει.»

Στην χώρα σας πιστεύετε, ότι υπάρχει έντονο αυτό το πρόβλημα; Και αν ναι προτείνετε κάποια λύση.

«Η χώρα μας δεν αποτελεί χώρα υποδοχής, αλλά επειδή προσπαθούμε, τουλάχιστον όταν έχουμε εισροές προσφύγων, να υπάρχει μία ισότητα μεταξύ τους -παντού υπάρχει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας τρόπος για να υπάρξει αυτή η ισότητα, όπως έχω προαναφέρει, είναι να υπάρχουν αρμόδιοι φορείς και από τη στιγμή, που θα φτάνουν οι πρόσφυγες στη χώρα υποδοχής, ώστε να προλαβαίνουν ατυχή περιστατικά στη χώρα. Όσο για το ταξίδι προς εύρεση ασύλου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι».

Ποιος, κατά τη γνώμη σας, είναι ο πυρήνας για τα στερεότυπα ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς τους πρόσφυγες;

«Τα στερεότυπα, θεωρώ, εδραιώνονται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Για παράδειγμα, στις μουσουλμανικές χώρες η γυναίκα θεωρείται υποδεέστερη. Φυσικά αυτό εδώ δεν ισχύει, λέω, όμως, αυτό που συμβαίνει. Παίζουν όμως πολλοί παράγοντες σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την εξέλιξη τους».

Πιστεύετε ότι στη χώρα σας είναι εύκολη η ένταξη της γυναίκας πρόσφυγα στην κοινωνία; 

«Είναι εύκολη, διότι η Κούβα είναι μία χώρα, που υποστηρίζει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, είναι μία χώρα η οποία προάγει την έξοδο της γυναίκας από το σπίτι και την ομαλότερη ένταξή της στην κοινωνία. Συνεπώς, η Κούβα υποστηρίζει τη γυναίκα γενικότερα και πιο συγκεκριμένα τη γυναίκα πρόσφυγα».

Πώς σας φάνηκε η εμπειρία σας σε αυτό το πρόγραμμα; Αν σας δινόταν η ευκαιρία θα το ξανακάνατε; Και τι οφέλη πιστεύετε ότι σας προσέφερε;

«Μου άρεσε πάρα πολύ, η εμπειρία ήταν εποικοδομητική, γνώρισα άτομα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο, καθώς ήταν και άτομα από την Κύπρο. Αν μου δινόταν η ευκαιρία θα το ξαναέκανα, ήδη σκοπεύω να έρθω και του χρόνου. Μου προσέφερε πολλά και σημαντικά οφέλη. Έμαθα πάρα πολλές πληροφορίες, που δε γνώριζα σχετικά με τους πρόσφυγες και, πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη γυναίκα πρόσφυγα, αποκόμισα γνώσεις, οι οποίες με βοήθησαν να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου στα θέματα των διεθνών οργανισμών. Επίσης, έκανα μια ανασκόπηση με τον εαυτό μου και τα όριά μου ως προς την ικανότητά μου να παράγω γραπτό και προφορικό λόγο σε συνθήκες πίεσης».

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Καλή συνέχεια. 

«Και εγώ σας ευχαριστώ… ίσως ξαναβρεθούμε του χρόνου στο ίδιο συνέδριο…». 

Της Σκαφίδα Φωτεινής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *