Συνέντευξη με τον εκπρόσωπο της Πορτογαλίας

Πώς σου φαίνονται οι θέσεις των άλλων χωρών σχετικά με τις λύσεις που πρότειναν για το πρόβλημα της πρόσβασης και εξασφάλισης πόσιμου νερού;
Γενικά θεωρώ πως οι περισσότερες χώρες έδωσαν επαρκείς και πάρα πολύ βοηθητικές λύσεις πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο γενικά μαστίζει πολλές χώρες του κόσμου μας και φάνηκε πως όλοι ενδιαφέρονταν για το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στο να παρθούν ορισμένα μέτρα τα οποία θα κριθούν βοηθητικά και σωστά για να λυθεί το πρόβλημα αυτό.
Υπάρχει κάτι το οποίο θεωρείς ότι δεν αναφέρθηκε ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάρκεια του συνεδρίου σχετικά με την επιτροπή του νερού;
Θεωρώ ότι τα περισσότερα από όσα αναφέραμε ήταν αρκετά σωστά. Το προεδρείο ήταν αρκετά βοηθητικό, μας εξηγούσε ό,τι χρειαζόταν και μας βοηθούσε να ανοιχτούμε, να μιλήσουμε. Γενικά νομίζω ότι ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία.

 

Καλλιόπη Καλύμνιου

Επιτροπή για το δικαίωμα στο νερό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *