Συνέντευξη με την εκπρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας

 Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που παρεμποδίζει την προσπάθεια για πάταξη του υποσιτισμού;

Προβλήματα υποσιτισμού ταλανίζουν τόσο τα ανεπτυγμένα όσο και τα αναπτυσσόμενα κράτη- άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο, φυσικά. Το βασικό πρόβλημα είναι πως πρέπει να βρεθεί μια λύση μακροπρόθεσμη που να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο και όχι μόνο κράτη που βρίσκονται σε περίοδο ειρήνης. Υπάρχουν κράτη που ακόμη και σήμερα υποφέρουν από τον πόλεμο και είναι αδύνατο να στηρίξεις μια χώρα που βρίσκεται υπό αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε η μέριμνα να είναι καθολική και όχι μεμονωμένη

Αν η μέριμνα περιοριστεί αποκλειστικά στα κράτη που βρίσκονται σε περίοδο ειρήνης, θεωρείτε πως θα είναι μεσοπρόθεσμη η επίλυση του προβλήματος του υποσιτισμού, δεδομένου ότι υπάρχουν χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου και συνεπώς δεν θα μπορέσουν να βοηθηθούν;

 Κανένα σχέδιο δεν είναι σίγουρο αν θα επιτύχει ή αν θα αποτύχει. Ενδεχομένως θα δημιουργηθεί αναταραχή λόγω του κύματος προσφύγων που θα συρρέουν από τις χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο προς μέρη που θα μπορέσουν να επιβιώσουν.

Θα είναι προσιτή η αποκατάσταση και η μέριμνα των προσφύγων από το κράτος υποδοχής, στην προκειμένη από τη Ρωσική Ομοσπονδία;

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα προσπαθήσει να περιθάλψει και να φροντίσει τους πρόσφυγες, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως θα είναι ευκολότερο για αυτή παρά για τη Βραζιλία δεδομένου πως είναι οικονομικά ασθενέστερη.

Αλίκη Αμπατζή

Επιτροπή για το δικαίωμα για επαρκή τροφή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *