Συνέντευξη από τον εκπρόσωπο της Γερμανίας

Στο πλαίσιο της προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο “Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη”, όπου το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κλήθηκε να υπερασπιστεί και να εξασφαλίσει με τις αποφάσεις του την Παγκόσμια Ειρήνη , ο εκπρόσωπος της Γερμανίας δέχτηκε να απαντήσει σε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς η Γερμανία, δεδομένης της ισχυρής Διεθνούς της παρουσίας σκοπεύει να συμβάλλει στην παραμέριση των προσωπικών διαφορών μεταξύ των κρατών ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος, η ειρήνη;
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας προωθεί την επέμβαση του ΟΗΕ έτσι ώστε διαμάχες όπως για παράδειγμα αυτή της Ρωσίας με τη Γεωργία να μην παρακωλύουν την Διεθνή γαλήνη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με τη σύμπραξη του ΟΗΕ ως εξισορροπιστή των συμφερόντων μεταξύ των κρατών θα καταφέρουμε να πραγματώσουμε ίσως την μεγαλύτερη φιλοδοξία του σύγχρονου κόσμου, την Παγκόσμια Ειρήνη. Συνεπώς είτε μέσω των κυανόκρανων είτε με την υπογραφή διεθνών συνθηκών με τη σφραγίδα του ΟΗΕ, θα περιοριστούν οι διακρατικές διχόνοιες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιο τρόπο θα προαχθεί η εκπαίδευση σε εμπόλεμες ζώνες όπως η Συρία;
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, μία πιθανή λύση θα μπορόυσε να είναι η δημιουργία προστατευόμενων κέντρων εκπαίδευσης χρηματοδοτούμενα από τον ΟΗΕ έτσι ώστε να μην υπονομευθεί η διαδικασία της μάθησης, να μην παραμεληθεί το μέλλον κανενός παιδιού είτε ζει στη Συρία είτε σε οποιαδήποτε άλλη εμπόλεμη ζώνη. Τα κέντρα αυτά θα βρίσκονται σε ζώνες που θα κηρυχθούν εκτός ορίων του πολέμου, κι έτσι η εκπαίδευση θα συμβάλλει στην εξάλειψη του πολέμου, όπως και επιθυμούμε.

Ιωάννα Στογιαννάρη , Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *