Στη Βία δεν απαντάμε με Βία

της Ιωάννας Στογιαννάρη

Η μέρα ξεκινά με έναν ανοιχτό διάλογο με θέμα τη βία γενικότερα σε χώρες του κόσμου, όποτε και οι εκπρόσωποι των χωρών περιγράφουν την ισχύουσα κατάσταση στο κράτος τους. Στη συνέχεια εγκρίνεται αίτημα για συντονισμένη συζήτηση με θέμα την ενδοοικογενειακή βία. Αναγνωρισμένη από το νόμο και αυστηρά τιμωρούμενη, η ενδοοικογενειακή βία προβληματίζει τους διπλωμάτες ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης της.

Ακούγονται πολλές προτάσεις  όπως η έκδοση νόμων, η σύσταση ειδικών κέντρων ψυχολογικής υποστήριξης για κακοποιημένες γυναίκες, αλλά και η πιο έντονη σύμπραξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για το σκοπό αυτό.

Έπειτα οι εκπρόσωποι συζήτησαν για τη σεξουαλικής βία, η οποία παίρνει πολλές μορφές: το εμπόριο λευκής σαρκός, η κακοποίηση που πολλές γυναίκες υφίστανται καθώς και το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό οδηγείται στην πορνεία για να εξασφαλίσει τις βασικές ανάγκες επιβίωσης προερχόμενες από μια ζωή φτώχειας και ανέχειας.

Ως τρόπους αντιμετώπισης οι διπλωμάτες προτείνουν τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες, την εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας, την καλύτερη ενημέρωση από την παιδική ακόμα ηλικία τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Έμφαση δίνεται στα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα, για την καταπολέμηση της διαφθοράς που παρατηρείται.

Για την επόμενη ώρα κύριο μέλημα των εκπροσώπων ήταν να αξιολογήσουν τις προτάσεις τους και να κρίνουν ποιες είναι καίριες και ταιριαστές ώστε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο θέσης. Μετά από πολλή προσπάθεια, οι διπλωμάτες της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών κατέληξαν σε ένα ικανοποιητικό για αυτούς αλλά και για το Προεδρείο αποτέλεσμα. Ως εισηγητής επιλέγεται μετά από ψηφοφορία ο εκπρόσωπος της Αλγερίας. Οι διπλωμάτες αναθεωρούν το σχέδιο γνώμης για μια τελευταία φορά, και περνούν στην ψηφοφορία από την οποία απέχει ο εκπρόσωπος του UN Women. Το ψήφισμα περνάει Ομόφωνα, με 22 θετικές ψήφους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *