Η ΣΕΑΠ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΥΡΙΟΙ

ΥΕΑ ΥΕΑ 22 ΚΣ ΓΙΑ ΔΕΑ. Φόρμα δήλωσης καλεσμένων για την Ονομασία της 4ης Φεβ 22


Σημαντικές πληροφορίες

Κάθε ΥΕΑ δικαιούται να φέρει στην τελετή της ονομασίας 2 άτομα της επιθυμίας του. Για τα άτομα αυτά θα πρέπει να δηλωθούν τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο προσκεκλημένου προσώπου
  • Βαθμός συγγένειας/σχέσης με το πρόσωπο αυτό
  • Κατάσταση εμβολιασμού (εμβολιασμένος ή μη)
  • (σε περίπτωση εμβολιασμού) εταιρεία εμβολίου

Ακόμη πιο σημαντικές πληροφορίες

Για να επιτραπεί η είσοδος σε κάθε ένα από τα προσκεκλημένα πρόσωπα, θα πρέπει την ημέρα της ονομασίας να επιδείξουν στην πύλη:

  • Έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού, σε περίπτωση που είναι εμβολιασμένοι
  • Αρνητικό PCR ή Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών σε περίπτωση που δεν είναι εμβολιασμένοι


Στοιχεία 1ου Καλεσμένου


Στοιχεία 2ου Καλεσμένου