Πρώτα Γυναίκες και μετά Πρόσφυγες

της Μαρίας Χατζηζωρζή

Στην συζήτηση του Σαββάτου, η πλειονότητα των εμπειρογνώμων επεσήμανε  το κενό στο νομοθετικό πλαίσιο των χωρών τους, σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, σε θέματα που αγγίζουν την ασφάλεια, την υγειά και την ισοτιμία των δύο φύλων.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε όχι μόνο στην Γυναίκα πρόσφυγα, αλλά και στα ανήλικα κορίτσια, τα οποία ταξιδεύουν απροστάτευτα με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα κακοποίησης, εμπορίου και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Την προσοχή τράβηξε η δήλωση της εκπροσώπου της Γεωργίας, η οποία εύλογα επισήμανε ότι «τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται πρώτα ως παιδιά και έπειτα ως πρόσφυγες!»

Στη συνέχεια σχολιάστηκαν μέτρα όπως η δημιουργία ξεχωριστών εγκαταστάσεων αντρών και γυναικών στα κέντρα των χωρών υποδοχής, παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου που θα εντάσσει την γυναίκα πρόσφυγα ομαλά στην κοινωνία, χωρίς να την αποξενώνει.

Δυσκολίες υπήρξαν μόνο κατά την διαδικασία ψήφισης των τροπολογιών, αλλά τελικά, όλοι οι αντιπρόσωποι των χωρών πρότειναν λύσεις από κοινού. Το Σχέδιο γνώμης, υπηρετώντας τον σκοπό των Ηνωμένων Εθνών όπως καταγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του καταστατικού του Χάρτη για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας και θρησκείας, κατάφερε να προασπίσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα της γυναίκας πρόσφυγα και να εγκριθεί Ομόφωνα στην Επιτροπή.

Οι εμπειρογνώμονες των χωρών απέδειξαν, ότι τα δικαιώματα της Γυναίκας, αλλά και πιο συγκεκριμένα τα δικαιώματα της Γυναίκας πρόσφυγα και η προάσπιση τους, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους ανεξαιρέτως.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *