Πρόσβαση στο νερό σημαίνει Πρόσβαση στη Ζωή

της Αλεξάνδρας Δημητρίου

Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με συζήτηση για το δικαίωμα της πρόσβασης στο νερό και την  καταπάτηση του δικαιώματος αυτού και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να επιφέρει. Εκτενέστερα, συζητήθηκαν η εκμετάλλευση τον ποταμών για την ύδρευση και η ιδιωτικοποίηση του νερού, η αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης, το νερό και η υγεία καθώς και η σημασία του νερού στην καθημερινότητά μας.  Ανάμεσα σε όλα τα παραπάνω, αναφέρθηκε ο σημαντικός ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε σχέση με τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν το νερό.

Οι εμπειρογνώμονες του Σουρινάμ και της Ιορδανίας συμφώνησαν στο ότι δεν πρέπει να επιβληθεί φορολογία στο νερό καθώς αυτόματα καταργείται το δικαίωμα στο νερό και άρα το δικαίωμα στη ζωή. Από την άλλη, εκπρόσωποι των χωρών της Κίνας, του Βελγίου και της Ρουμανίας υποστήριξαν πως η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι η καλύτερη λύση για την βελτίωση της ποιότητας του νερού και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τους. «Τα δικαιώματα δεν χρεώνονται»  δήλωσε ο εμπειρογνώμονας της Βραζιλίας  δείχνοντας έτσι την εναντίωση του σχετικά με την φορολόγηση του νερού ενώ ο εμπειρογνώμονας της Κίνας απάντησε πως «το νερό δεν είναι αγαθό αλλά το καθαρό νερό είναι αγαθό προς όφελος όλων».

Οι διπλωμάτες κατέληξαν μετά από πολλές συζητήσεις σε ένα επίσημο σχέδιο γνώμης, του οποίου εισηγητής ορίστηκε η εκπρόσωπος της Ιορδανίας. Η Επιτροπή επιδεικνύοντας τον απαραίτητο σεβασμό προς τις διατάξεις της Σύμβασης και τους Κανόνες Διαδικασίας επιδίωξε και ενθάρρυνε τη λήψη απόφασης με συναίνεση, το οποίο και πραγματοποιήθηκε.

Μέσω του σχεδίου γνώμης προβλέπεται η εκμετάλλευση των φυσικών υδάτινων πόρων και η κρατική χρηματοδότηση για την κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, παροτρύνονται τα κράτη που έχουν τη δυνατότητα, να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση καθώς επίσης και οι διεθνείς οργανισμοί να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή εργοστασίων για το φιλτράρισμα του νερού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος, προβλέπεται η εξοικονόμηση του νερού καθώς και η συνεργασία των ΜΚΟ με τα κράτη.

Με αυτό τον τρόπο, επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας των διπλωματών στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *