Πρόσβαση στο νερό, πρόσβαση στη ζωή

Δύο ανοικτοί διάλογοι, έξι συντονισμένες συζητήσεις, τέσσερις μη συντονισμένες συζητήσεις, ένα σχέδιο γνώμης και τρεις τροποποιήσεις αργότερα, η επιτροπή για το δικαίωμα στην πρόσβαση στο νερό κατέληξε, με απόλυτη ομοφωνία στο σχέδιο γνώμης, το οποίο δίνει λύσεις στο πρόβλημα της πρόσβασης στο νερό.

Η επιτροπή για το δικαίωμα στο νερό, στο πλαίσιο του πρώτου πανελλήνιου μαθητικού συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συζήτησε για το δικαίωμα της πρόσβασης σε νερό, την καταπάτηση του δικαιώματος αυτού, τις επιπτώσεις και προχώρησε στην πρόταση πιθανών λύσεων.

Οι εμπειρογνώμονες ξεκίνησαν την συζήτηση με ανοιχτό διάλογο σχετικά με το δικαίωμα της πρόσβασης στο νερό και στην συνέχεια ακολούθησε συντονισμένη συζήτηση στην οποία αναπτύχθηκε το θέμα της εφαρμογής του δικαιώματος στο νερό και την πρόοδο που έχει γίνει σε κρατικό επίπεδο. Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με δικαίωμα στο νερό και οι τρόποι εξασφάλισης της διατήρησης της ποσότητας του αποτέλεσαν τα επόμενα θέματα συζήτησης, στις οποίες υπήρξαν και οι πρώτες αντιπαλότητες ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, συζητήθηκε και η τιμολόγηση του νερού.

«Δεν έμεινα ευχαριστημένος», δήλωσε ο εμπειρογνώμονας της Κολομβίας αφότου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μη συντονισμένη συζήτηση. «Δεν υπήρχε συνεργασία και ήμασταν όλοι ανοργάνωτοι», ισχυρίστηκε ενώ ο εμπειρογνώμονας της Ινδίας διαφώνησε σθεναρά και υποστήριξε την επιτυχία της συζήτησης αυτής.

Έπειτα ακολούθησαν κι άλλες προτάσεις σχετικά με την εξοικονόμηση νερού καθώς και μία δεύτερη μη συντονισμένη συζήτηση στην οποία κυριάρχησε πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας και η οποία παρήγαγε το προοίμιο, το όποιο αποτέλεσε την πρώτη μορφή του σχεδίου γνώμης.

Οι διπλωμάτες προχώρησαν σε συντονισμένο διάλογο σχετικά με τροποποιήσεις που θα βελτίωναν το προοίμιο και μετά τις απαραίτητες διορθώσεις της γραμματείας και περαιτέρω συζήτηση των εκπροσώπων, κατέληξαν σε ένα επίσημο σχέδιο γνώμης. Ως εισηγητής του σχεδίου γνώμης ορίστηκε η εκπρόσωπος της Κορέας και μετά από ψηφοφορία των εκπροσώπων εγκρίθηκε και το σχέδιο γνώμης.

Το σχέδιο γνώμης προβλέπει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το νερό, την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό, την χρήση της τεχνολογίας για την παραγωγή πόσιμου νερού καθώς και τον έλεγχο των βιομηχανικών πρακτικών που ευθύνονται για τη μόλυνση του νερού. Τέλος, προβλέπεται η εξοικονόμηση του νερού καθώς και η συνεργασία των ΜΚΟ με τα υπόλοιπα κράτη. Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε και η συνεργασία των διπλωματών στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Καλλιόπη Καλύμνιου

Επιτροπή για την πρόσβαση στο νερό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *