Προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας

της Δέσποινας Καλατζή

Η δεύτερη μέρα στο συνέδριο συνεχίστηκε ομαλά. Στην διαδικασία της Συντονισμένης Συζήτησης αναλύθηκαν τα θέματα της ενδοσχολικής, σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας, της αναγκαστικής στροφής των παιδιών στην εργασία, και της στρατολόγησης ανηλίκων.

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων, αναφέρθηκε πως η οικογένεια ως πρωταρχικός θεσμός κοινωνικοποίησης, έχει ανάγκη ένα πλαίσιο προστασίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ειδικοί οφείλουν να ενημερώνουν γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι χώρες αφού χωρίστηκαν σε 2 ομάδες ανέλαβαν η καθεμία να αναλύσουν κάποιες θεματικές. Οι λύσεις που δόθηκαν μετά από αλλαγές, ήταν η αύξηση προγραμμάτων ενημέρωσης και η βοήθεια των ΜΜΕ, η συνεχής παρακολούθηση οικογενειών και η επιτήρηση στα σχολεία καθώς και η παροχή ψυχολογικής βοήθειας . Επιπλέον, οι διπλωμάτες κατέστησαν σαφές πως θα χρειαστεί να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στα σχολεία, να επιβληθούν κυρώσεις στα κράτη που παραβαίνουν τους νόμους και να  δημιουργηθούν  μυστικές κρατικές οργανώσεις. Επίσης, η βοήθεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων , και μιας βοηθητικής γραμμής αναφέρθηκαν  ως λύσεις. Τέλος, προτάθηκε η θέσπιση αυστηρότερων νόμων σχετικά με τους γάμους ανήλικων .

Αφού επέστρεψαν οι διπλωμάτες στις αίθουσες, πραγματοποίησαν 4 μη συντονισμένες συζητήσεις, κατά την διάρκεια των οποίων δημιούργησαν και διαμόρφωσαν, έπειτα από τροποποιήσεις, το σχέδιο γνώμης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η ψήφιση του και ανατέθηκε στην Αιθιοπία η παρουσίασή του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *