Προστασία παιδιού από κάθε μορφή βίας

Σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου στα Eκπαιδευτήρια ” ο Απόστολος Παύλος”  στη Θεσσαλονίκη συνευρέθηκαν πολλοί μαθητές σχολείων για να συζητήσουν σημαντικά θέματα μέσω του ρόλου των διπλωματών. Τα θέματα αφορούν, την ελληνική κοινωνία, αλλά και πολλά κράτη του κόσμου και σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία οι περισσότεροι αγνοούμε σε αυτή την κοινωνία, γι’ αυτό και συζητήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Στο πλαίσιο του συνέδριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρθηκαν προβλήματα και τρόποι αντιμετωπίσεις για όλα τα κράτη. Τέθηκαν σε ψηφοφορία οι ιδεές, που είχαν οι εμπειρογνώμονες και συζητήθηκαν με το Προεδρείο καταλήγοντας σε ομοφώνα επιχειρήματα.

Με θέμα το σχολικό εκφοβισμό, οι εμπειρογνώμονες πρότειναν πως πρέπει να ευαισθητοποιηθούν πολλοί ως προς την μεγαλύτερη κατανόηση του σχολικού εκφοβισμοί.Συγκεκριμένα, οι διπλωμάτες ανέφεραν ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από προστασία και θα ήταν καλό να γίνουν σεμινάρια σε καθηγητές, γονείς και στο σύνολο ενός κράτους για να υπάρξει αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Υπήρξε μια διαφωνία ανάμεσα στους διπλωμάτες για το πώς θα γίνει αυτό σε μια μεγάλη κοινωνία, καθώς το θεώρησαν αρκετά δύσκολο.

Στο συνέδριο έγινε αναφορά στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπου λαμβάνεται μέριμνα για τη γνωστοποίηση των θυμάτων, την ενθάρρυνση κακοποιημένων παιδιών, αλλά και την ταχεία ανάρρωση και ένταξη τους στην κοινωνία. Ο Ο. Η. Ε. προτρέπει το κράτος την εφαρμογή κατάλληλων νομοθετικών, διοικητικών,  κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέτρων για την προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας,με την ενθάρρυνση για την τοποθέτηση πρατηρίου στελεχωμένο από ειδικούς λειτουργούς .

Όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, οι εμπειρογνώμονες προτείνουν σοβαρές κυρώσεις στους παραβάτες, αλλά προτρέπουν και την ενίσχυση των φορέων για την αντιμετώπιση της βίαιης μεταχείρισης των παιδιών, με σκοπό τη βέλτιστη υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Οι διπλωμάτες είχαν διαφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα, διότι υπάρχουν ελλείψεις σε μαθήματα αυτού τους είδους αλλά στα υπόλοιπα μαθήματα, οπότε δε θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να διορίσει καθηγητές για τέτοιου έιδους μαθήματα, όταν δεν υπάρχουν για τα υπόλοιπα.

Υπάρχουν πολλά ειδή βίας, όπως η σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική, λεκτική, αλλά υπάρχει και μέσω της χρηματοοικονομικής εκμετάλλευσης ενός ατόμου και της παραμέλησης. Στις μέρες μας, μάλιστα, πολλά παιδιά πέφτουν θύματα της ενδοοικογενειακής βίας με τις πιο αδύναμες ηλικιακές ομάδες να είναι αυτές μεταξύ 13 με 15 χρονών, που πέφτουν συχνότερα θύματα ενδοοικογενειακής βίας με το 35 % των θυτών να έχει πει ότι έχει ασκήσει σχολική βία. Αυτό το είδος της βίας διώκεται ποινικά στην Τουρκία, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει γίνει ενημέρωση για την καταπολέμηση βίας αλλά, υπάρχει ένα ποσοστό, που δεν έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα του παιδιού και για την καταπάτηση των δικαιωμάτων του.

Της Σταυρούλας – Τριάδας Ρουσάκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *