Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα καθώς και τον οδηγό σύνδεσης Zoom της 7ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2022”.

Το φετινό πρόγραμμα για την 6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2021” έχει ανακοινωθεί!