Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ο πρόγραμμα της 4ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2019».