Νέες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της 3ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2018” θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.