Εφόσον έχετε αποστείλει επιτυχώς την αίτηση (ατομικής ή ομαδικής) συμμετοχής, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Αίτηση Συμμετοχής», θα λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με τη συμμετοχή σας, καθώς επίσης την Επιτροπή και το κράτος εκπροσώπησης σας (ή τις Επιτροπές και τα κράτη εκπροσώπησης, εφόσον πρόκειται για αίτηση ομαδικής συμμετοχής).

Αφού πλέον γνωρίζετε την Επιτροπή σας, καθώς και το κράτος το οποίο θα εκπροσωπείτε, μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία σας για τη συμμετοχή σας στην 8η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Στην κατηγορία «Οδηγοί Μελέτης» θα βρείτε τον Οδηγό Μελέτης που αντιστοιχεί στην Επιτροπή και τη θεματική ενότητα που σας έχει ανατεθεί. Αποθηκεύστε και μελετήστε προσεκτικά το έγγραφο. Διευρύνετε την έρευνα σας αναζητώντας πληροφορίες στις ιστοσελίδες που αναφέρονται ως συμπληρωματικό υλικό ανάγνωσης.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα σύντομο κείμενο θέσεων, σχετικά με τα θέματα που θα εξετάσετε στην Επιτροπή. Το κείμενο θέσεων θα αναγνωσθεί κατά την έναρξη των εργασιών στις Επιτροπές και θα συμβάλει στην τροφοδότηση της συζήτησης. Δείτε περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία του κειμένου θέσεων παρακάτω.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στις Επιτροπές, μπορείτε να εκφράσετε τις απόψεις σας επί των θεμάτων, εντός όμως των ορίων που επιβάλουν: η διπλωματική ευπρέπεια, οι κανόνες της διαδικασίας και οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής του κάθε κράτους (για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος ενός κράτους που έχει πάγια πολιτική θέση τη διατήρηση της θανατικής ποινής θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πολιτική του κράτους).

Παράλληλα με την ουσιαστική μελέτη θα πρέπει να αρχίσετε να εξοικειώνεστε με τους Κανόνες Διαδικασίας. Αποθηκεύστε και μελετήστε αναλυτικά το έγγραφο με τους Κανόνες Διαδικασίας το οποίο θα βρείτε στην κατηγορία «Κανόνες Διαδικασίας». Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία μπορείτε να βρείτε μια κωδικοποιημένη και πιο συνοπτική παρουσίαση των Κανόνων Διαδικασίας με βάση τα επιμέρους διαδοχικά στάδια της συζήτησης εντός των Επιτροπών.

Οι μαθητές συμμετέχουν στις Επιτροπές ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Επιπλέον, ορισμένοι μαθητές συμμετέχουν με καθεστώς παρατηρητή. Ένας συμμετέχων με καθεστώς παρατηρητή διαθέτει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προβλέπονται στους Κανόνες Διαδικασίας, όπως όλοι οι συμμετέχοντες, με τη διαφορά ότι δεν συμμετέχει στην τελική διαδικασία αποδοχής του Σχεδίου Γνώμης που υιοθετεί η Επιτροπή, καθώς και στη διαδικασία αποδοχής των Τροπολογιών. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς παρατηρητή στην κατηγορία «Κανόνες Διαδικασίας», όπως ανωτέρω.

Στην κατηγορία «Προεδρεία Επιτροπών» μπορείτε να αναζητήσετε τα μέλη του Προεδρείου της Επιτροπής σας και να διαβάσετε τα σύντομα βιογραφικά τους. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και λεπτομέρειες απευθείας επικοινωνίας με τα μέλη του Προεδρείου της Επιτροπής σας.

Στην κατηγορία «Πρόγραμμα» θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών της 8ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης.

Οι εργασίες της 8ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης θα διεξαχθούν υβριδικά (δια ζώσης & διαδικτυακά), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε μαθητές από όλη την Ελλάδα να λάβουν ενεργά μέρος.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι θα δημοσιευτεί οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και αποσπάσματα βίντεο) από τις εργασίες της 8ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών της Προσομοίωσης αντίστοιχο υλικό θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας όπου και θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Σε περίπτωση αντίθεσης παρακαλούμε όπως μας το γνωστοποιήσετε με email εως και 2 ημέρες πριν από την έναρξη της Προσομοίωσης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν επίσημα ενδεδυμένοι. Ειδικότερα:

  • Ένδυση για τους μαθητές: Κοστούμι (σακάκι, παντελόνι, πουκάμισο και γραβάτα). Εναλλακτικά, παντελόνι με πουκάμισο και σακάκι (τα τζιν παντελόνια και τα αθλητικά υποδήματα θα πρέπει να αποφεύγονται).
  • Ένδυση για τις μαθήτριες: Προτείνονται μπλούζες, πουλόβερ, σακάκια, πουκάμισα, παντελόνια, φούστες και φορέματα (χωρίς προκλητικό μήκος). Συστήνονται άνετα χαμηλοτάκουνα υποδήματα και αποφυγή ψηλοτάκουνων υποδημάτων. (οι μίνι φούστες, τα τζιν παντελόνια και τα αθλητικά υποδήματα θα πρέπει να αποφεύγονται).
 

Κείμενο θέσεων

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή σας στην 8η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα σύντομο κείμενο θέσεων, στο οποίο θα εκφράζετε τις απόψεις σας σχετικά με τα θέματα της Επιτροπής σας. Μπορείτε να αναφέρετε και την πρόοδο που έχει κάνει στον τομέα αυτόν το κράτος του οποίου είστε εμπειρογνώμονας.

Θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τον Οδηγό Μελέτης της Επιτροπής σας. Μάλιστα, στους Οδηγούς Μελέτης περιλαμβάνεται περαιτέρω υλικό προς μελέτη, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις προόδου που υποβάλουν τα κράτη στις Επιτροπές που μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Μπορείτε να διευρύνετε την έρευνα σας αναζητώντας πληροφορίες στις ιστοσελίδες που αναφέρονται ως συμπληρωματικό υλικό ανάγνωσης. Χρήσιμες πληροφορίες για τη συγγραφή του κειμένου σας μπορείτε να βρείτε πραγματοποιώντας έρευνες στο διαδίκτυο αναφορικά με το θέμα της Επιτροπής σας και το κράτος του οποίου είστε εμπειρογνώμονας.

Ευθύς αμέσως παρατίθενται μερικές ευρέως διαδεδομένες ιστοσελίδες όπου μπορείτε να ξεκινήσετε την έρευνα σας και να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες:

  • Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), un.org
  • Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR), ohchr.org
  • Πρεσβείες και Προξενεία των ΗΠΑ, state.gov
  • Ινστιτούτο των ΗΠΑ για την Ειρήνη, usip.org
  • Ιστότοπος της CIA (περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες για τα περισσότερα κράτη του κόσμου και γι’ αυτό συστήνεται ιδιαιτέρως για έρευνα), cia.gov

Τα κείμενα θέσεων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ως την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 και να αποσταλούν στο Προεδρείο της κάθε Επιτροπής αντιστοίχως. Η έκταση τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά κατά πολύ το όριο των 300 λέξεων.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι επιμέρους διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των Προεδρείων των Επιτροπών, όπου εκτός από την αποστολή των κειμένων θέσεων μπορείτε να απευθύνετε και τις ερωτήσεις ας αναφορικά με το θέμα της Επιτροπής ή τους Κανόνες της Διαδικασίας.


Έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ της 7ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» του συλλόγου «ΡΟΗ» – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2022. Σχετικό έγγραφο: το αρ. πρ. Φ15/ 141863/Δ2/ 15/11/2022 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» έχει ήδη τεθεί υπό την αιγίδα των:

α) Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, β) Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.