Πρακτικές λύσεις προτίμησαν οι εμπειρογνώμονες για την εξάλειψη της πείνας

Στο πλαίσιο του πρώτου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» προσομοιώθηκε και η επιτροπή για το δικαίωμα στην επαρκή τροφή. Οι εκπρόσωποι  των κρατών έθιξαν καίρια ζητήματα σχετικά με το φαινόμενο του υποσιτισμού, της ανεπάρκειας και ακαταλληλότητας των τροφίμων ενώ προέβησαν και στην αναζήτηση μεθόδων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πρόσβαση στην τροφή.

Παρά το γεγονός πως οι εμπειρογνώμονες παρουσίασαν πλήθος διαφορετικών οικονομικών δεδομένων, αναλόγως με τη χώρα την οποία εκπροσωπούσαν, η αναγνώριση του δικαιώματος στην επαρκή σίτιση ήταν καθολική. Επιπροσθέτως, παρά την οικονομική αυτάρκεια ορισμένων κρατών, η πλειονότητα προέβη σε προτάσεις που αποσκοπούσαν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που σχετίζονται με την τροφή. «Η πείνα είναι από πολλές απόψεις πολιτικό ζήτημα», επεσήμανε η εμπειρογνώμονας της Λευκορωσίας συμπληρώνοντας πως «οι νέες μορφές καλλιέργειας, μεταφοράς και διάδοσης τεχνογνωσίας επρόκειτο να συμβάλουν δυναμικά στην πάταξη του φαινομένου».

Οι ανεπτυγμένες χώρες φάνηκαν πρόθυμες να στηρίξουν τα αναπτυσσόμενα κράτη και να θέσουν τα θεμέλια για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την πείνα. Με προτάσεις που περιστρέφονταν γύρω από την ίση διανομή τροφίμων, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, εισαγωγή καινοτόμων καλλιεργειών αλλά και μια οικουμενική αφύπνιση και ευαισθητοποίηση, κατάφεραν οι εκπρόσωποι των κρατών να οδηγηθούν σε ένα τελικό σχέδιο γνώμης παρά τις εκάστοτε εντάσεις και διαφωνίες.

Μέσα από μια σειρά τροπολογιών και διαρκών συζητήσεων έφτασαν να πραγματεύονται την παροχή επιδομάτων και να κινητοποιούνται για τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επίσης, ζητήματα περί νομοθεσίας και κυβερνητικών στρατηγικών δεν έλειψαν από το πρόγραμμα τους. «Η προσκόλληση σε νομοθεσίες άλλων κρατών δε θα φέρει ποτέ την ανάπτυξη», σχολίασε ο εμπειρογνώμονας της Βραζιλίας. Η επιτροπή φάνηκε να εστιάζει περισσότερο στην πράξη και λιγότερο στη θεωρία.

Βασικός πυρήνας της επιτροπής παρέμεινε από την αρχή μέχρι το τέλος το αίσθημα αλληλεγγύης. Στόχος ήταν να επιτευχθεί η πάταξη του υποσιτισμού και η άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. «Βασιζόμαστε στην αλληλεγγύη και όχι στην έχθρα» επεσήμανε η εκπρόσωπος της Αιγύπτου, με χαρακτηριστικές αναφορές σε τρομοκρατικές επιθέσεις που μαστίζουν ορισμένα κράτη και θέτουν εμπόδια στην ασφαλή διαβίωση των κατοίκων τους.

Επιλογικά, η επιτροπή για το δικαίωμα στην επαρκή τροφή εστίασε σε ζητήματα που χρήζουν άμεσης βελτίωσης και διατήρησε ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Με προτάσεις που απέβλεπαν στην εξάλειψη των τροφικών προβλημάτων, επεδίωξε την οριστική του επίλυση εστιάζοντας περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα παρά σε θεωρητικά.

Αλίκη Αμπατζή

Επιτροπή για το δικαίωμα στην επαρκή τροφή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *