Πολύ κοντά στην ομοφωνία

Σήμερα, στην επιτροπή του δικαιώματος του παιδιού ο διάλογος δείχνει να οδηγεί σε θετικές εξελίξεις για τη διεθνή κοινότητα.

Παρά το γεγονός πως η συζήτηση ξεκίνησε με τα κράτη να εμμένουν στα εσωτερικά τους προβλήματα, διαφαίνεται μία σύμπνοια κυρίως από δηλώσεις και προτάσεις των ισπανόφωνων κρατών. Οι εκπρόσωποί τους δείχνουν να έχουν μία κοινή αντίληψη για την διαμόρφωση της εκπαίδευσης, της τεχνολογικής πολιτικής και της πολιτικής στα μέσα ενημέρωσης υπέρ της έμπρακτης εφαρμογής των σχετικών δικαιωμάτων. Με τις πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν να συμφωνούν και οι ευρωπαϊκές χώρες,  αφού σύμφωνα με την δήλωση του εκπροσώπου της Αυστρίας,  οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες είναι εξαιρετικά πρόθυμες για οικονομική ενίσχυση των υπόλοιπων χωρών για τους παραπάνω σκοπούς.

Ιδιαίτερα οξεία διαπραγμάτευση άσκησε ο αντιπρόσωπος του Τόγκο, ο οποίος ζητώντας συμμαχία από άλλες χώρες με κοινά προβλήματα, επιτέθηκε στη Δύση στην οποία επέρριψε  οικονομικές ευθύνες. Κατά το προεδρείο, η εισήγησή του ξέφυγε από το κύριο θέμα της επιτροπής.

Πάντως, η συνεργασία φάνηκε να εξελίσσεται καλώς και προβλέπεται θετική έκβαση.
Γρηγόρης Καραδαΐδης

Επιτροπή για το δικαίωμα του παιδιού στην ανάπαυση και στο παιχνίδι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *