Περιορισμοί του Δικαιώματος της Ελευθερίας της Έκφρασης και Παραπληροφόρηση στα Μ.Μ.Ε.

της Ελευθερίας-Ραφαέλλας Γερολύμου

Στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ξεκίνησε η πρώτη μέρα της Επιτροπής για το Δικαίωμα στην Ελευθερία της Έκφρασης του Ανθρώπου, η οποία έλαβε χώρα στα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος».


Μετά την αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων διαδικασιών της Επιτροπής, η Πρόεδρος κα Αλίκη Αμπατζή, και η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Αναγνώστου, προχώρησαν σε συζήτηση γενικών θεμάτων μεταξύ των εκπροσώπων κάθε χώρας με αποτέλεσμα την εξωτερίκευση του άγχους και τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος.


Με πλήρη απαρτία χαρακτηρίστηκε το άνοιγμα των εργασιών της παρούσας Επιτροπής, η οποία αποφάσισε, μετά από ψήφιση, την έναρξη ανοικτού διαλόγου με θέμα την ημερήσια διάταξη. Ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), ως πρώτος ομιλητής της προαναφερθείσας διαδικασίας, έκανε αναφορά στην υποστήριξη του πλουραλισμού και την ένταξη πολιτών σε ομάδες με συγκεκριμένες επενδύσεις. Η Ελλάδα, εν συνεχεία, υπενθύμισε τη γέννηση του δημοκρατικού πολιτεύματος και εξέφρασε έντονα το σκοπό της, την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης. Η εμπειρογνώμονας της γερμανικής εκπροσώπησης, αντίθετα, ανέφερε χαρακτηριστικά «η Γερμανία είναι αυτή που αποτελεί μέλος-πρότυπο» ως προς τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ενώ πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης.


Έπειτα, ακολούθησε συντονισμένη συζήτηση, με θέμα τους πιθανούς περιορισμούς του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης του ατόμου. Κεντρική παρουσία της συζήτησης ήταν ο Έλληνας εκπρόσωπος, ο οποίος εξέπληξε τους υπόλοιπους συναδέλφους του με τα επιχειρήματά του σχετικά με την ύπαρξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το οποίο έχει κυρίαρχο ρόλο στο χώρο της ελληνικής ενημέρωσης, ακόμα και στην περίοδο της λογοκρισίας της δικτατορίας.


Το επόμενο υπό συζήτηση θέμα είχε ως περιεχόμενο το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και την παραπληροφόρηση. Ο εμπειρογνώμων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) τόνισε τη σημαντικότητα της προσθήκης κάθε πηγής πληροφόρησης στο εκάστοτε δημοσιευμένο άρθρο, στοιχείο με το οποίο συμφώνησε η αντιπρόσωπος της Γαλλίας. Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος της Γερμανίας έκανε χρήση της έκφρασης «πλύση εγκεφάλου» ως χαρακτηρισμό συγκεκριμένου αριθμού άρθρων στο διαδίκτυο, που αποτελούν προϊόν παραπληροφόρησης. Η Τουρκία, από την πλευρά της, σημείωσε τον επίκαιρο χαρακτήρα του φαινομένου της παραπληροφόρησης, η οποία είναι «αποτέλεσμα ιδιωτικών συμφερόντων» και ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης αποτελεί ο αυστηρός έλεγχος τόσο κάθε Μέσου Ενημέρωσης όσο και Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης.


Τέλος, η συντονισμένη συζήτηση με θέμα το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης χωρίς την ύπαρξη λογοκρισίας ψηφίστηκε με πλειοψηφία από τους εμπειρογνώμονες κάθε χώρας. Η προβλεπόμενη, όμως, ανάπτυξη του ζητήματος θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα του συνεδρίου με την λήψη της τελικής απόφασης της επιτροπής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *