Παιδεία: το θεμέλιο των δικαιωμάτων

Η διαδικασία εκκινείται. Η απαρτία εξακριβώνεται και οι εκπρόσωποι των κρατών ξεκινούν ανοικτό διάλογο με κυρίαρχο θέμα την αφύπνιση της κοινωνίας αναφορικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ και συγκεκριμένα την προσαρμογή των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε αυτά. Ένα τέτοιο θέμα σαφώς προλειαίνει το έδαφος τόσο στην δημιουργική ασάφεια όσο και ανάλωση μιας τέτοιας συζήτησης σε αοριστίες και εικοτολογίες κάθε είδους.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι διεισδύουν ευθύς εξ αρχής στον πυρήνα του ζητήματος: η πανταχού χωλαίνουσα παιδεία. Δεν είναι λίγοι από τους εκπροσώπους που ακράδαντα υποστήριξαν πως μέσω αυτής και μόνο δύναται η εξάλειψη του κοινωνικού ρατσισμού και των διακρίσεων να εδραιωθεί οικουμενικά. Σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να λάβουν ρόλο ισχυρών ερεισμάτων στην κοινωνική αφύπνιση σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Το κλίμα εν γένει αυτό της συναίνεσης και της συνεργασίας. Οι όποιες διαφορές επί του θέματος προσπελάσιμες. Δεν θα μπορούσε κι αλλιώς άλλωστε σε μια συνεδρίαση της οποίας η απόφαση προκειμένου να εγκριθεί πρέπει να είναι ομόφωνη.

Είθε η διάθεση για συνεργασία να βρει άμεση εφαρμογή επί του πρακτέου στο τελικό κείμενο που αναμένεται να εγκριθεί, να μην παράξει απλώς μια σειρά διατάξεων χωρίς αντίκρισμα στις κοινωνικές δομές κάθε κράτους αλλά να καταστεί ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο θα δομηθεί κάθε κανόνας με άμεση εφαρμογή σε κάθε πτυχή της κοινωνίας.

Κουτσουπιάς Δημήτρης, Επιτροπή για την αφύπνιση της κοινωνίας σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *