Παιδική κακοποίηση: Ένα φαινόμενο σε έξαρση

Στην 5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη’’, που διεξήχθη διαδικτυακώς, από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου, στην Επιτροπή για την ‘’Προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας’’,  αναλύθηκαν πολλά ζητήματα σχετικά με το φαινόμενο αυτό. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι, παρά τις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες υπό τις οποίες διοργανώθηκε το φετινό ΜΡΔ, όλοι οι εμπειρογνώμονες καθώς και το προεδρείο προσαρμόστηκαν άμεσα. Έπειτα από ώρες εποικοδομητικής συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ημέρα των εργασιών της Επιτροπής Προστασίας του Παιδιού από κάθε μορφή βίας. Τι θέματα θίχτηκαν και τι προβλημάτισε τους διπλωμάτες;

Ύστερα, από μια πρώτη επαφή και γνωριμία με το αξιότιμο προεδρείο (Άννα Μαρία Τοτοκώτση – Πρόεδρος της Επιτροπής και Αλεξάνδρα Ρασιδάκη Κυριακίδου – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), η εμπειρογνώμων της Δανίας έκανε πρόταση ανοιχτού διαλόγου, προκειμένου να τοποθετηθούν όλοι οι διπλωμάτες ως προς την πολιτική της χώρας την οποία αντιπροσωπεύουν, με κύριο γνώμονα το κείμενο θέσης τους. Όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει κάποια απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ανήλικων πολιτών από κάθε μορφή βίας παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εμπειρογνωμόνων, τα ποσοστά κακοποίησης είναι ιδιαίτερα υψηλά.

«Ποιες ομάδες παιδιών κινδυνεύουν περισσότερο από το φαινόμενο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα από τα Κράτη-Μέλη;» ήταν το επόμενο θέμα συζήτησης, μετά από πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι περισσότερο  απειλούμενες ομάδες φάνηκε να είναι κυρίως γυναίκες ή κορίτσια, άτομα ηλικίας 5-16 ετών, πρόσφυγες και παιδιά από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο.Επακόλουθο, ήταν μια συντονισμένη συζήτηση με θεματολογία το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού. Με ομοφωνία όλων των διπλωμάτων, παρατηρήθηκε ότι ουσιαστικά όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αυξημένη έκθεση των παιδιών σε φαινόμενα βίας, με κύριο παράγοντα τον περιορισμό και την απαγόρευση της κυκλοφορίας ως μέτρα πρόληψης για την πανδημία του Covid- 19. Αν και τα κρούσματα σεξουαλικής κακοποίησης και σχολικού εκφοβισμού βεβαίως έχουν μειωθεί, έχει γίνει «μόδα» ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η ενδοοικογενειακή βία.Αναλύοντας όλα τα δεδομένα και τις θέσεις που διατυπώθηκαν, οι διπλωμάτες προχώρησαν, μετά διαλογική συζήτηση και σχετικές διεργασίες, στη διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης και στη σύνταξη του κειμένου θέσης.

Η δημοσιογράφος,

Δάφτσιου Εβελίνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *