Παιδεία και ΜΜΕ: Αντίδοτο στον προσηλυτισμό

Μαθητές από όλη την Ελλάδα κατέφθασαν για άλλη μια χρονιά στα Εκπαιδευτήρια « Ο Απόστολος Παύλος» παίρνοντας τον των διπλωματών στον Ο.Η.Ε. για τρεις μέρες.

Το εναρκτήριο λάκτισμα των διαδικασιών της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Το δικαίωμα στην Ελευθερία Σκέψης, Συνείδησης και Θρησκείας» δόθηκε από το Προεδρείο, που συστήθηκε και παρουσίασε εν συντομία τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων. Με τη σειρά τους, το λόγο έλαβαν οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι παρουσίασαν, ο καθένας από τη σκοπιά της χώρας που εκπροσωπεί, την εκάστη εθνική πολιτική ως προς την έμπρακτη εφαρμογή και τις εκφάνσεις της διεθνώς αναγνωρισμένης ανεξιθρησκίας.

Αρχικά, με πρόταση της Νότιας Αφρικής διεξήχθη συντονισμένη συζήτηση σχετικά με τη συμβολή της παιδείας στην προστασία και την προαγωγή του δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας σε διεθνές επίπεδο. Το λόγο έλαβε η Πορτογαλία που πρότεινε, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των θρησκευτικών, να αντικατασταθεί ο αυστηρά ομολογιακός χαρακτήρας από ένα μάθημα γενικής θρησκειολογίας. Εν συνεχεία, η Τουρκία, ακολουθώντας το πρότυπο της πορτογαλικής εκπαίδευσης, πρότεινε να παρέχεται η δυνατότητα διδασκαλίας ενός άλλου μαθήματος ανθρωπιστικού περιεχομένου, αντί για το μάθημα των θρησκευτικών, υποστηρίζοντας έτσι μια διαφορετική πολιτική σε σχέση με αυτή, που χαράσσεται στην εθνική της πολιτική, όπου το μουσουλμανικό θρήσκευμα είναι παρόν σε όλο τον κοινωνικό βίο. Συμβαδίζοντας με τη διεθνή κατεύθυνση για σεβασμό στην διαφορετικότητα της συνείδησης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων εξυμνεί, επίσης, την αναγκαιότητα παροχής διακριτικής ευχέρειας στο άτομο για τη θρησκευτική του εκπαίδευση ανάλογα με την προσωπική του αρέσκεια. Προς επίτευξη της γνωριμίας και αλληλεπίδρασης των μαθητών με ποικίλες θρησκείες και δόγματα, που δεν είναι τα επικρατούντα στη χώρα τους υποστηρίχθηκε, ακόμη, από την Τουρκία η προοδευτική πρόταση για τη δημιουργία χώρων λατρείας στα σχολεία.

Έπειτα, με το πνεύμα θρησκευτικής ουδετερότητας και της «κοσμικότητας», που διαπνέεται και στο εσωτερικό της, η Γαλλία προσθέτει το δικαίωμα των γονέων και νομίμων κηδεμόνων να επιλέγουν εκείνοι τη θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους, λόγου χάριν με την ίδρυση σχολείων για θρησκευτική αγωγή. Παρομοίως αποφάνθηκαν και η Ιαπωνία με την Παραγουάη, οι οποίες υποστήριξαν το δικαίωμα των παιδιών να διδάσκονται τη θρησκεία που επιθυμούν αλλά και την κατοχύρωση δικαιώματος απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών για προσωπικούς λόγους αντίστοιχα. Παράλληλα, η Ρουμανία παρότρυνε τη δημιουργία στα σχολεία τάξεων, είτε για αλλόθρησκους, είτε για γνωριμία με όλες τις θρησκείες. Κλείνοντας την εν λόγω θεματική, η Νότια Αφρική συνέστησε να διοργανώνονται καμπάνιες ενημέρωσης στα σχολεία για μια πιο πολυδιάστατη ενημέρωση. 

Διχογνωμίες μεταξύ των διπλωματών διατυπώθηκαν στο δεύτερο ζήτημα, που απασχόλησε την Επιτροπή, σχετικά με την επίδραση των ΜΜΕ και ιδίως των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ελεύθερη διαμόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης των ατόμων. Από τη Νότια Αφρική εκφράστηκαν επιφυλάξεις ως προς τη συμβολή των ΜΜΕ, λέγοντας πως διευκολύνουν τη θρησκευτική προπαγάνδα και τον φανατισμό μέσω των fake news. Στον αντίποδα, η πλειονότητα των χωρών τάχθηκε υπέρ των ΜΜΕ, καθώς ενθαρρύνουν άτομα που κωλύονται να εκφραστούν με άλλο τρόπο και, ως επακόλουθο, συμβάλλουν στην πολυφωνία και την πολύπλευρη ενημέρωση των πολιτών. Τέλος, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Σχεδίου Γνώμης, οι διπλωμάτες προβληματίστηκαν και για τον τρόπο καταπολέμησης της τρομοκρατίας που οφείλεται σε θρησκευτικά αίτια.

Με ήπιους τόνους, πνεύμα συνεργασίας και γόνιμο διάλογο μεταξύ των διπλωματών, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένοντας τη δεύτερη μέρα για τον τελικό σχηματισμό του Υπομνήματος.

Της Έλενας Καλογερίδου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *