Οι διαδικασίες μέχρι το Σχέδιο Γνώμης

Κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, στην Επιτροπή για την ‘’Ισότιμη Εκπροσώπηση των Φύλων’’ και πριν την κήρυξη των επίσημων διαδικασιών της Ολομέλειας υπήρξε μία αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες και το Προεδρείο. Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε η ιδιαιτερότητα ως προς την προσέγγιση του θέματος, που υπήρξε, ενώ δόθηκαν με συμβουλευτικό τρόπο κάποιοι κατατοπισμοί, προκειμένου να εξυπηρετήσουν στην καλύτερη δυνατή ροή των συντονισμένων και μη συντονισμένων συζητήσεων.

Μετά την έναρξη της διαδικασίας των συζητήσεων, προτάθηκε για περαιτέρω ανάλυση ο συντονισμένος διάλογος με θέμα το ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Κοινωνικών Δικτύων στην ενίσχυση των γυναικών στην πολιτική. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης τέθηκε αναγκαία η προβολή και ή προώθηση γυναικών – πρότυπων στον τομέα της πολιτικής από τους διπλωμάτες της Κίνας, της Μαυριτανίας και της Αλγερίας. Παράλληλα, τονίστηκε η σημαντική θέση της διαφήμισης, ενώ ακόμα προτάθηκε η αναμετάδοση εκδηλώσεων, καμπανιών και εκστρατειών προάγοντας τον γυναικείο ρόλο στην πολιτική από την Γαλλία.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στον έλεγχο των ΜΜΕ ως προς το δημοκρατικό προφίλ, που προβάλλουν και επισημάνθηκε από την εμπειρογνώμονα του Μπαγκλαντές πως στο κράτος τους η θέση των ΜΜΕ βρίσκεται ακόμα σε εμβρυικό στάδιο, οπότε κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση τους, καθώς και ο περιορισμός σε ιστοσελίδες ρατσιστικού περιεχομένου. Ωστόσο, αντίθεση γνώμη σχηματίστηκε από το διπλωμάτη της Νιγηρίας, θέτοντας μία αντίρρηση ως προς την αξιοπιστία των ΜΜΕ και μια ερώτηση ως προς τον πόρο της χρηματοδότησης για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.

Στην συνέχεια, στο πλαίσιο δύο μη συντονισμένων συζητήσεων διατυπώθηκε η γνώμη για ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στα s.t.e.m (science, technology, engineering and mathematics) αφού όπως τονίστηκε και από την Γεωργία αποτελεί αδήριτη ανάγκη η προτροπή των γυναικών σε ενασχόληση με θετικές επιστήμες.

Η συντονισμένη συζήτηση, που ακολούθησε έχοντας ως θέμα την ύπαρξη ποσοστώσεων για την εισαγωγή των γυναικών στην πολιτική υποστηρίχτηκε θετικά από την Γαλλία, καθώς διατυπώθηκε πως, έτσι θα δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στο γυναικείο φύλο, ενώ υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των μητρικών υποχρεώσεων μέσα από κρατικούς φορείς. Παρόμοια πολιτική θέση προέβαλαν το Μπαγκλαντές και η Νορβηγία, ενώ σε αντίθετη πολιτική στάση τοποθετήθηκε η Νιγηρία αμφισβητώντας την ενίσχυση, που διαδραματίζει η ποσόστωση στις γυναίκες, θέτοντας επίσης την αμφιβολία ως προς το πώς θα ανταπεξέλθει η κάθε γυναίκα στις απαιτήσεις που συνεπάγονται σε μία πολιτική θέση, ενώ υποστήριξε την θέσπιση πιο αντικειμενικών κριτηρίων. Σε παρόμοιο κλίμα συζητήθηκαν και οι τρόποι που το κράτος θα βοηθήσει την ισότιμη εκπροσώπηση και κατά πόσο το θρήσκευμα κάθε χώρας εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Στην διάρκεια αυτής της συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα ως προς την ύπαρξη ποικιλομορφίας θρησκευμάτων, και επικράτησε η άποψη θρησκευτικής ουδετερότητας. Αντίθετη στάση προέβαλαν η Νιγηρία, η Τουρκία, και η Αλγερία από της στιγμή που κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την δική τους πολιτική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, της μυστικής ψήφισης για του εισηγητή αναδείχθηκε, τελικά, η εμπειρογνώμονας της Νορβηγίας, η οποία παρουσίασε το Σχέδιο Γνώμης.

Στον ανοιχτό διάλογο, που ακολούθησε, με θέμα το σχέδιο γνώμης και πιθανές τροπολογίες, υποστηρίχτηκε η αφαίρεση των ποσοστώσεων διότι θεωρήθηκε πως δεν θα προσφέρουν μία ουσιαστική λύση αλλά μία προσωρινή ανακούφιση. Εν τέλει, μετά και από την λήξη μίας ακόμη συντονισμένης θέσης για την πρόσβαση των γυναικών σε διπλωματικούς ρόλους, στην όποια τονίστηκε πως αν και παρουσιάζει ομοιότητες με τον πολιτικό χώρο, ουσιαστικά είναι περισσότερο απαιτητικός για μία γυναίκα λόγω πρακτικών ζητημάτων, η επίσημη παύση της συνεδρίασης αποτελεί γεγονός με το Σχέδιο Γνώμης να περνάει με 20 ψήφους υπέρ και μόλις τρεις αποχές από τους εμπειρογνώμονες του Νεπάλ, της Νιγηρίας και της Τουρκίας.

Της Λιούμπα Μαρίνας – Αθηνάς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *