Οι φετινοί οδηγοί μελέτης για την 6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2021” θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα.

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων