Νεόι ορίζοντες στην Απασχόληση των ΑμεΑ

της Αναστασίας Βαρυτιμίδου

Επεκτείνοντας τη χθεσινή συζήτηση στην ημερήσια διάταξη με θέμα «Εργασία και απασχόληση» της επιτροπής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία οι εμπειρογνώμονες αναφέρθηκαν σε πιθανές διευκολύνσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Με τις προτάσεις που διαμόρφωσαν οι εκπρόσωποι προσπάθησαν να λύσουν τα προβλήματα που επικρατούν όσον αφορά την ανισότητα στην αγορά εργασίας μεταξύ ΑμεΑ και άτομα χωρίς κάποια αναπηρία. Κάποιες από τις προτάσεις ήταν η εξασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής στα συνδικαλιστικά όργανα καθώς και να εξισωθούν οι αποδοχές και δώρα των ΑμεΑ με αυτά των υπολοίπων εργαζομένων. Στα μέτρα που συζητήθηκαν συγκαταλέγονται ακόμη και η δημιουργία υποδομών στο χώρο εργασίας ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση. Το ζήτημα αυτό αφορά και τις ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες δεν είναι εξολοκλήρου εξοπλισμένες με αποτέλεσμα να αποκλείουν τη συμμετοχή των ΑμεΑ στην εργασία. Οι διπλωμάτες συμφώνησαν στην δημιουργία ειδικών κέντρων περίθαλψης τα οποία θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για να διευκολύνουν την πρόσβαση και παραμονή των ατόμων σε αυτούς τους χώρους. Η προσβασιμότητα θα διευκολυνθεί μάλιστα σε όλους τους χώρους με ειδικό εξοπλισμό όπως ράμπες ή συστήματα ανύψωσης για σκάλες.

Επιπέον, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο χώρο εργασίας είναι μια από τις προτάσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε εργασία. Η εύρεση εργασίας θα γίνεται μέσα από ειδικά κέντρα που θα αφιερώνονται στις ανάγκες και στα αιτήματα των ΑμεΑ περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία.

Ακόμη ο τομέας της κατάρτισης κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των χωρών καθώς όπως αποδείχθηκε αποτελεί τεράστιο πρόβλημα τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, γι’ αυτό μια ομάδα εκπροσώπων πρότεινε τη δημιουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την παροχή για παροχή θεωρητικής και τεχνικής εκπαίδευσης καθώς και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Οι προτάσεις αυτές ψηφίστηκαν από το σύνολο των χωρών με μεγάλο ενθουσιασμό και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς οι διπλωμάτες κατάφεραν να προτείνουν καινοτόμες προτάσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *