ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ

Επικεφαλής και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου
και Διεθνών Οργανισμών

ΜΡΔ 2022

Χαιρετισμός της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής αφ. Καθηγήτριας Παρούλας  Νάσκου-Περράκη 

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνομαι στις μαθήτριες και στους μαθητές των Γυμνασίων  και Λυκείων της χώρας μας για να τους προσκαλέσω στην 6η προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2022 στην ελληνική γλώσσα.

Οι νέες και νέοι ,το μέλλον της Ελλάδας μας, θα έχουν  την ευκαιρία να δουν  από κοντά , πως συνδιαλέγονται και πως αποφασίζουν οι εμπειρογνώμονες- μέλη   μιας Επιτροπής, που προβλέπεται από Διεθνή Σύμβαση, σε ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, θα μάθουν τις διαδικασίες και τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι Επιτροπές.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές, με την καθοδήγηση έμπειρων φοιτητών στα προεδρεία των Επιτροπών, θα συζητήσουν μια σειρά από επίκαιρα κι ενδιαφέροντα θέματα βασισμένα σε συγκεκριμένες διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων , όπως το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση ,που κατοχυρώνεται τόσο στη Σύμβαση  για τα δικαιώματα του παιδιού, όσο και στη Σύμβαση για τις Γυναίκες, το Δικαίωμα στην Υγεία, όπως προστατεύεται από το Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, το Δικαίωμα στη Ζωή, την Ελευθερία Έκφρασης ,Σκέψης και Θρησκείας, την Απαγόρευση των Φυλετικών Διακρίσεων, την Ισότιμη Εκπροσώπηση των φύλων, την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ, το Δικαίωμα στο Ψηφιακό Περιβάλλον, στην Ανάπαυση και στο Παιχνίδι κ.α. 

Τα Σχόλια  των Επιτροπών θα αναγνωστούν στην τελετή  λήξης από τον Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης . Πρόκειται για μια πρωτότυπη διαδικασία που πέραν της εμπειρίας αποκομίζει γνώσεις στους συμμετέχοντες τόσο για το περιεχόμενο των διατάξεων , όσο και για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέρη στη Σύμβαση για τον καλύτερο δυνατό τρόπο υλοποίησης  των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σας περιμένουμε όλες και όλους με ιδιαίτερη χαρά και με τη βεβαιότητα ότι θα αποκομίσετε σημαντικές γνώσεις για την μετέπειτα πορεία της ζωής σας.

ΜΡΔ 2020

Χαιρετισμός της Π. Νάσκου-Περράκη,

Eπικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής της προσομοίωσης Μαθητές σε Ρόλο
Διπλωμάτη

Για Πέμπτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται η προσομοίωση των Επιτροπών του
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τη συμμετοχή μαθητών από όλα τα
Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η ιδέα μιας προσομοίωσης Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
δεν είναι τυχαία.
Tα δικαιώματα θεωρούνται σήμερα η βάση της ανθρώπινηςύπαρξης.
Είναι παγκόσμια, αλληλένδετα, αδιαίρετα και αλληλεξαρτώμενα. Είναιη έκφραση των
παραδόσεων όλων των θρησκειών και πολιτισμών, είναι η βάση της ειρήνης και της
προόδου σε όλον τον κόσμο. Είναι αυτά που μας εφοδιάζουνμε δύναμη να
αντισταθούμε στη δουλεία, στην τυραννία, στην αποικιοκρατία καισε άλλες μορφές
υποδούλωσης. Οφείλουμε να τα γνωρίζουμε και να τα υπερασπιζόμαστε.
Ηγνώση αυτή είναι συνυφασμένη με την εκπαίδευση των νέων στον σεβασμό των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, άλλως στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας τους μέσα σε πνεύμα σεβασμού για την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και την ισότητα των δικαιωμάτων. Ήδη, από το 1976 η τότε Επιτροπή
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζήτησε από τα κράτη «τη δημιουργίαειδικών
μαθημάτων για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ένταξή τους σεόλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τη μελέτη δυνατότητας ένταξηςτου μαθήματος
αυτού και στα πανεπιστήμια».
Την ίδια εποχή, η UNESCO ενίσχυσετην ιδέα αυτή ζητώντας από τα κράτη μέλη την
ενσωμάτωση των αρχών της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και της Σύμβασης κατά των Φυλετικών Διακρίσεων στα προγράμματαπουδών σε
καθημερινή βάση και σε όλα τα επίπεδα. Ζήτησε , επίσης, από τα κράτη μέρη να
φροντίσουν για την ενημέρωση των δασκάλων, έτσι ώστε τα δικαιώματα του
ανθρώπου να μπορούν ναεφαρμοστούν στην πράξη.
Η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε το 2004 τοΠαγκόσμιο Πρόγραμμα για την
Εκπαίδευση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τόνισε ότι τομάθημα Δικαιώματα
του Ανθρώπου θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.
Ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης θα πρέπει να γίνουνσε καθηγητές, δημόσιους
υπαλλήλους, αστυνομικούς, φύλακες φυλακών, ασχολούμενους με πρόσφυγες,
δημοσιογράφους, κ.ά.. Διότι τα δικαιώματα ταγνωρίζει κανείς, όταν τα διδάσκεται, και
διδασκαλία στα δικαιώματα του ανθρώπου σημαίνει εκπαίδευση, επιμόρφωση,
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση,σημαίνει εφοδιασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και
κατανόησης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην οικοδόμηση και την υπεράσπιση ενός
πολιτισμού δικαιωμάτωντου ανθρώπου. Διότι όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η
«Εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί ένα ξεχωριστό ανθρώπινο
δικαίωμα».
Εύχομαι σε όλες/ους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία !!