ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΑΚΗ

Επικεφαλής και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου
και Διεθνών Οργανισμών

Το Μαθητές σε Ρόλο διπλωμάτη είναι μια ακόμη προσομοίωση οργάνων του ΟΗΕ -από τις πολλές που πραγματοποιούνται στη χώρα μας σε επίπεδο Γυμνασίων-Λυκείων, κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Με βάση την αρχή να προσπαθούμε πάντα για κάτι διαφορετικό χωρίς να μιμούμαστε ή να ανταγωνιζόμαστε τους άλλους, όταν  ζητήθηκε η γνώμη κι η βοήθεια μου, πρότεινα η προσομοίωση  αυτή να  υλοποιείται στην ελληνική γλώσσα και να αφορά κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένα να προσομοιώνουμε τις Επιτροπές που προβλέπονται από τις  παγκόσμιες Συμβάσεις που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αφορούν Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οι Επιτροπές αυτές αποτελούν τον μηχανισμό που ελέγχει την εφαρμογή των Συμβάσεων από τα κράτη μέρη που τις κύρωσαν, ανάμεσα στα οποία κράτη μέρη συγκαταλέγεται κι η Ελλάδα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας «οιονεί δικαστικός» μηχανισμός, δηλαδή οι Επιτροπές αυτές δεν είναι δικαστήρια, ωστόσο τα κράτη  δεσμεύονται από τις αποφάσεις τους (απόψεις τους). 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των Συμβάσεων, με λίγα λόγια να μάθουν όλες και όλοι τα δικαιώματα που εγγυώνται οι παγκόσμιες αυτές Συμβάσεις, τόσο για τους ίδιους, να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα τους, όσο και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Τα δικαιώματα αυτά οφείλουμε να τα γνωρίζουμε διότι η χώρα μας  έχει κυρώσει με νόμους  από τη Βουλή τις Συμβάσεις αυτές, που όχι απλά ισχύουν και προστατεύουν όσους βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, αλλά υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης εσωτερικού νόμου.  

Με τον τρόπο αυτόν όσοι συμμετέχουν αποκτούν γνώσεις, ενημερώνονται για τον  τρόπο  λειτουργίας των  Επιτροπών, μαθαίνουν τους κανόνες διαδικασίας, μαθαίνουν να συμπεριφέρονται σε ένα διεθνές forum, να διαφωνούν ή να συμφωνούν με άλλους που εκπροσωπούν διαφορετικές αντιλήψεις ή ιδεολογίες, πάντα με διπλωματικό τρόπο, να λαμβάνουν κοινή απόφαση με αμοιβαίες υποχωρήσεις, να δείχνουν το ενδιαφέρον τους για τα διεθνή δρώμενα και για τα κοινά.

Η προσομοίωση τους προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, διότι υποδύονται έναν εμπειρογνώμονα στα δικαιώματα του ανθρώπου, που μαζί με άλλους που εκπροσωπούν διάφορες εθνικότητες, προσπαθούν να εισηγηθούν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή συγκεκριμένων δικαιωμάτων στον πλανήτη. Ήδη, από τα κείμενα των προηγουμένων ετών βλέπει κανείς την προσπάθεια των μαθητών να συμβάλλουν με τις απόψεις τους  στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων, άλλως των άρθρων των διαφόρων Συμβάσεων τα οποία συζητούν.

Προσωπικός μου στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς ώστε τα δικαιώματα του ανθρώπου να διδάσκονται σε όλα τα  σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, κατοχυρώνοντας τους νέους με γνώσεις και διαφορετικές αντιλήψεις για το μέλλον τους.