Μία πρώτη γνωριμία με την Επιτροπή για την “Ισότιμη Εκπροσώπηση των δύο Φύλων”

Μετά την επίσημη έναρξη της Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη”, που διεξήχθη στα εκπαιδευτήρια “Ο Απόστολος Παύλος” υπήρξε μια ευχάριστη πρώτη γνωριμία με 23 φιλόδοξους εμπειρογνώμονες και ένα αξέχαστο Προεδρείο στην Επιτροπή για την “Ισότιμη Εκπροσώπηση των δύο Φύλων”.

Κατά την έναρξη των συζητήσεων και μετά από την τελική εξήγηση των πρακτικών διαδικαστικών του συνεδρίου και την αποσαφήνιση των τελευταίων αποριών, οι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να τοποθετηθούν ως προς την πολιτική της χώρας την οποία αντιπροσωπεύουν με γνώμονα το κείμενο θέσης τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της τυπικής συζήτησης έγινε αναφορά σε διάφορες πολιτικές απόψεις και τοποθετήσεις, διατηρώντας πάντα ένα διπλωματικό χαρακτήρα.

Επιπλέον άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως ενώ υπήρξε ένα κλίμα αμηχανίας, κατά τη διάρκεια των πρώτων εισηγήσεων, αυτό φάνταζε αμελητέο μπροστά στο ζήλο, που επέδειξαν οι εμπειρογνώμονες για την υπεράσπιση των θέσεων της εκάστοτε χώρας τους. Σημαντική είναι εδώ να υπογραμμιστεί και η αισθητή βοήθεια, που παρείχε το Προεδρείο, καθώς επεδίωξε, τόσο την δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος στη διάρκεια συγκρότησης της επιτροπής, όσο και το συμβουλευτικό κατατοπισμό απέναντι στις συντονισμένες και μη συζητήσεις, κάτι που διατυπώθηκε αργότερα και από τους διπλωμάτες.

Στις συντονισμένες συζητήσεις που ακολούθησαν, προτάθηκαν ποικίλα θέματα προς περαιτέρω ανάλυση. Ένα από αυτά αποτέλεσαν οι συντονισμένες συζητήσεις με θέμα «Τρόποι Ένταξης των Γυναικών στην Πολιτική» και «Τρόποι που η Εκπαίδευση συμβάλλει στην Επίτευξη της Ισότητας των δύο φίλων». Στην πρώτη συντονισμένη συζήτηση εκφράστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις, ενώ υπήρξε μία γενικότερη θετική στάση ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού με προτάσεις για δημιουργία και εξέλιξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων παράλληλα με την ίση κατανομή των γενικών θέσεων, προκειμένου να εξαλειφθούν τα στερεότυπα, όπως προτάθηκε από τους διπλωμάτες της Νορβηγίας και του Ισραήλ. Ωστόσο η εμπειρογνώμονας της Τουρκίας προέβαλλε ουδέτερη στάση καθώς, όπως τόνισε και η ίδια, λόγω της κυρίαρχης θέσης που διαδραματίζει η θρησκεία αδυνατεί να υποστηρίξει τις απόψεις των υπόλοιπων χωρών. Παρόμοια στάση διατήρησε και η εμπειρογνώμονας του Περού αφού οι προτάσεις, που τέθηκαν δεν εναρμονίζονταν με την πολιτική της χώρας της, παρόλο που ήταν θετική ως προς μια διαπραγμάτευση των προτάσεων. Παράλληλα ενδιαφέρουσα ήταν και η πρόταση της Αιγύπτου για την κινητοποίηση των γυναικών μέσα από ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) με στόχο την ανάδειξη της γυναίκας στα κοινά.

Στην διάρκεια της δεύτερης συντονισμένης συζήτησης, η εισαγωγή κοινωνικών μαθημάτων, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς και η βάση που επιβάλλεται να δοθεί σε αυτά, τα ενημερωτικά προγράμματα μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, ενώ και οι εκδηλώσεις ομιλιών από γυναικών πολιτικών είναι κάποιες από τις απόψεις που προτάθηκαν από τους εμπειρογνώμονες της Γαλλίας, της Κίνας, της Αιγύπτου και της Νορβηγίας. Επιπλέον, υπήρξαν προτάσεις για αμερόληπτες ποινές σε περίπτωση αδικίας του γυναικείου φύλου, λόγω αναξιοκρατικών αιτιών, μηδαμινή ανοχή και επίπληξη ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης από το Νεπάλ και την Αλγερία.

Τέλος, μετά και το πέρας των συζητήσεων, ακολούθησε η επίσημη λήξη της διεξαγωγής της πρώτης μέρας των συνεδριάσεων, αναμένοντας την συνέχεια και την περαιτέρω ανάλυση των συζητήσεων.

Της Λιούμπα Μαρίνας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *