Μια γυναίκα μπορεί!

της Ιωάννας Στογιαννάρη

Η θέσης της γυναίκας, ακόμη και τη σημερινή εποχή, και η περιορισμένη πολλές φορές δυνατότητα να εκπροσωπείται διεθνώς και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων είναι γεγονός που χρειάζεται να συζητηθεί – όπως και έγινε, την πρώτη μέρα συνεδριάσεων της επιτροπής- και επιφέρει άμεση αλλαγή.

Αρχικά οι διπλωμάτες σε κλίμα αμηχανίας και σύναμα ανυπομονησίας, παρουσιάστηκαν και ακολούθησε η επεξήγηση των κανόνων από το Προεδρείο. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η παράθεση των κειμένων θέσης των διπλωματών σε ανοιχτή συζήτηση. Κοινή τους βάση, η ανάγκη να εδραιωθεί παγκοσμίως η ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων αλλά και να αυξηθεί το ποσοστό γυναικείου φύλου σε καίριες θέσεις της πολιτικής εξουσίας. Η εκπρόσωπος της Κούβας γνωστοποίησε δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η χώρα βρίσκεται αρκετά μπροστά σε αυτό τον τομέα καθώς οι γυναίκες βουλευτές αποτελούν το 49% του συνόλου της βουλής, ενώ η εκπρόσωπος της Γαλλίας κατήγγειλε την άμεση ανάγκη της χώρας για βελτίωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *