Με στόχο την εξάλειψη κάθε μορφής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

της Δέσποινας Φρονιμοπούλου

Η δεύτερη μέρα στην Επιτροπή για την Απαγόρευση της Φυλετικής Προπαγάνδας και της Ρητορικής Μίσους ξεκίνησε με μία συντονισμένη συζήτηση, κατά την οποία οι εμπειρογνώμονες εξέτασαν ξανά τα μέτρα, που προτάθηκαν την προηγούμενη μέρα. Αναλυτικά, στο πλαίσιο της εξάλειψης κάθε μορφής διάκρισης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτάθηκε η διαμόρφωση ενός ηθικού κώδικα δεοντολογίας, που θα διέπει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η προώθηση της αξίας της διαφορετικότητας, καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω του Τύπου.

Ακολούθησε ένας ανοικτός διάλογος προκειμένου να προστεθούν, να τροποποιηθούν κα να επανεξεταστούν ορισμένες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης. Με την πρόταση της Νότιας Κορέας για συντονισμένη συζήτηση υπό το θέμα της εξάλειψης των φαινομένων σε κάθε τομέα, η Επιτροπή προχώρησε σε μία ακόμη ανάλυση πιθανών μέτρων, που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο τελικό Σχέδιο Γνώμης. Η θέσπιση σεμιναρίων από επίσημους απεσταλμένους του Ο.Η.Ε, η εκτεταμένη συμμετοχή των κατοίκων στα κοινά, η δημιουργία οργανώσεων που θα υποστηρίζουν τα θύματα της φυλετικής διάκρισης, καθώς και η διείσδυση της οικουμενικής αντίληψης στον επαγγελματικό τομέα, αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό της συζήτησης. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε από την εμπειρογνώμονα της Ισπανίας πως “θα πρέπει να επιβληθεί μία άρση των εμποδίων απόλαυσης των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών”.

Μετά από μία ακόμη μη συντονισμένη συζήτηση με σκοπό την επιπλέον καταγραφή νέων μέτρων η Επιτροπή προχώρησε σε συντονισμένη συζήτηση με θέμα τη σχέση μεταξύ φυλετικών διακρίσεων και πολιτικού κόσμου. Όλοι οι εμπειρογνώμονες συμφώνησαν πως τα πολιτικά πρόσωπα αποτελούν πρότυπα για τους πολίτες και για αυτόν το λόγο δεν θα πρέπει να προωθούν ρατσιστικές συμπεριφορές, όπως και οι πολίτες οι ίδιοι ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να καταρτιστούν κατάλληλα προκειμένου να αναγνωρίζουν και να κρίνουν ορθά τις συμπεριφορές αυτές.

Αφού ακολούθησαν δύο συζητήσεις μία συντονισμένη και μία μια μη συντονισμένη με σκοπό την ολοκλήρωση των προηγούμενων υποθεμάτων ψηφίστηκε η διεξαγωγή μιας ακόμη συντονισμένης συζήτησης με θέμα τις φυλετικές διακρίσεις και την δημόσια ζωή. Επικράτησε η άποψη πως οι γηγενείς των χωρών αισθάνονται ανώτεροι και κατηγορούν τους ξένους ως «εισβολείς», που στοχεύουν στο να κατακλύσουν τον επαγγελματικό χώρο και να διευρύνουν το φαινόμενο της ανεργίας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έπειτα ακολούθησε μία μη συντονισμένη συζήτηση με σκοπό την τελειοποίηση του Σχεδίου Γνώμης.

Αφού παραδόθηκε και αυτό, οι διπλωμάτες αντάλλαξαν ετικέτες στις οποίες κάθε εμπειρογνώμονας έγραψε μία ευχή για τον εκάστοτε σύνεδρο. Ακολούθησαν τα «αστεία βραβεία», στα οποία δόθηκαν ποικίλοι τίτλοι, όπως αυτός του πιο καλοντυμένου, του πιο όμορφου και του πιο αστείου διπλωμάτη. Με αυτόν τον τρόπο καθώς και με μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση, που ακολούθησε, οι διπλωμάτες γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους, αλλά και με το Προεδρείο τους.

Με την έναρξη της τρίτης και τελευταίας συνεδρίασης η εμπειρογνώμονας της Αλγερίας εισήγαγε το Σχέδιο Γνώμης και έπειτα ανέπτυξε το περιεχόμενό του σε έναν σύντομο λόγο. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως η επιτροπή έχει καλύψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις του φαινομένου στο μέγιστο βαθμό του και πως οι προτάσεις εντός του εγγράφου είναι απόλυτα εφαρμόσιμες. Συμπλήρωσε πως κάθε τροπολογία είναι θεμιτή.

Ακολούθησε ένας σύντομος ανοικτός διάλογος στον οποίο η διπλωματία της Ισπανίας εξέφρασε την επιθυμία της για τροπολογία και συγκεκριμένα την ένταξη ενός καινούργιου μέτρου, που θα αφορά τον θρησκευτικό τομέα. Με αφορμή την δήλωση αυτή τη Επιτροπή οδηγήθηκε σε έναν μη συντονισμένο διάλογο με θέμα την σύνταξη τροπολογιών. Αυτή που προτάθηκε και εντάχθηκε στο έγγραφο αφορούσε μία μεταποίηση-προσθήκη στο μέτρο νούμερο έξι αναφορικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Εν τέλει η Επιτροπή υιοθέτησε το Σχέδιο Γνώμης με απόλυτη ομοφωνία, καθώς καμία χώρα δεν έδωσε αρνητική ψήφο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *