“Με σωστή διαπαιδαγώγηση θα δούμε βελτίωση στο κλίμα σε βάθος χρόνου”

Συνέντευξη στην Ιωάννα Στογιαννάρη από τον εκπρόσωπο της Ελβετίας στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα-Κλιματική Αλλαγή

-Θεωρείτε ότι οι θέσεις και τα συμφέροντα της Ελβετίας αντικατοπτρίζονται ικανοποιητικά στο ψηφισθέν Σχέδιο Γνώμης;

“Η Ελβετία είναι πολύ ευχαριστημένη από το τελικό Σχέδιο Γνώμης που εκπόνησε το Συμβούλιο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με θέμα την κλιματική αλλαγή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ομαλή συνεργασία και για το γεγονός ότι οι θέσεις μας αντικατοπτρίζονται πλήρως στο ψήφισμα”.

-Ποια από τις προτάσεις που συμπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο Γνώμης πιστεύετε πως θα αποδειχτεί πιο αποτελεσματική;

“Καθώς η εκπαίδευση είναι ο πρωταρχικός σκοπός της Ελβετίας, θεωρούμε πως το πρώτο άρθρο του ψηφίσματος του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο αφορά τους τρόπους απόκτησης οικολογικής συνείδησης είναι το πλέον σημαντικό. Η Ελβετία πιστεύει πως μέσω της σωστής διαπαιδαγώγησης θα δούμε αλλαγές σε βάθος χρόνου σχετικά με την κλιματική αλλαγή”.

-Θα ήταν η Ελβετία ανοιχτή στο ενδεχόμενο χρηματοδότησης των πιο αδύναμων χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

“Σαφώς είμαστε από τις οικονομικά ισχυρές χώρες στο διεθνές στερέωμα, είμαστε όμως και ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Για αυτό η χώρα είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει οικονομικά ώστε να γίνει εφικτή η συμμετοχή των ασθενέστερων οικονομιών σε περιβαλλοντικές δράσεις. Ωστόσο, θεωρούμε ότι πιο σημαντική είναι η προσφορά και γενικότερα η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *