Η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» απευθύνεται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας με γλώσσα εργασίας την ελληνική.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η γνωριμία και η εξοικείωση τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβάσεων του ΟΗΕ. Η προσομοίωση θα επικεντρωθεί στη διαδικασία ενώπιον των διαφόρων Επιτροπών, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα αφορά μερικές από τις σημαντικότερες συμβάσεις του ΟΗΕ, το περιεχόμενο των οποίων φρονούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης όλων των μαθητών της χώρας μας. Πρέπει, μάλιστα, να αναφερθεί ότι, οι διεθνείς αυτές συμβάσεις έχουν κυρωθεί με τυπικούς νόμους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 28 (παράγραφος 1) του Συντάγματος.

Παράλληλα με το περιεχόμενο των συμβάσεων και τη διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών, οι μαθητές θα εξοικειωθούν στα ζητήματα εφαρμογής των διεθνών πράξεων από τα κράτη μέρη, θα μάθουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, να δέχονται τα επιχειρήματα των άλλων, να σέβονται τις απόψεις των άλλων κρατών και να αναπτύσσουν την κατάλληλη επιχειρηματολογία προκειμένου να πείσουν για τις θέσεις τους. Θα γνωρίσουν τη διαδικασία των Επιτροπών, τη διαδικασία ενός διεθνούς forum, τη διπλωματία όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού, βασισμένη σε κανόνες διεξαγωγής γόνιμου διαλόγου και στην καλλιέργεια του σεβασμού σε επίπεδο αντιλογίας.

Επικεφαλής και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η κ.Παρούλα Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, ad hοc δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημιουργός του ThessIsMUN, του μοναδικού φοιτητικού Μοντέλου Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα.

Στην 6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση  μπορούν να συμμετέχουν μαθητές  όλων των τάξεων των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, ιδιωτικών και δημόσιων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σύμφωνα με τις οδηγίες  που υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.roh.gr.

Ως προς το πρόγραμμα διεξαγωγής, οι εργασίες θα αρχίσουν την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 με την προσέλευση και εγγραφή των συμμετεχόντων και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 με την τελετή λήξης και την απονομή βραβείων στους καλύτερους αγορητές. Οι εργασίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των διαφόρων επιτροπών που λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ.

Σε κάθε Επιτροπή θα συμμετέχουν από 18-23 μαθητές, εκτός από την Επιτροπή Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου συμμετέχουν 47 μαθητές. Ο τρόπος συζήτησης θα ακολουθεί τους κανόνες των Model United Nations, σε απλοποιημένη όμως μορφή, και θα πραγματοποιείται συζήτηση επί συγκεκριμένου ζητήματος. Οι μαθητές καλούνται να μεταφέρουν την άποψη της χώρας που εκπροσωπούν προσδίδοντας και το προσωπικό τους στίγμα. Την τελευταία ημέρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εργασιών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η περαιτέρω επιμόρφωση των μαθητών σε ζητήματα που άπτονται γενικών κι επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δράσουν εντός ενός πλαισίου που διέπεται από τις αρχές της διεθνούς διπλωματίας, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τις ρητορικές τους ικανότητες.

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων-μαθητών θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη των Προεδρείων, σε κάθε επιτροπή αντίστοιχα.

Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες-μαθητές, καθώς και στους συνοδούς-καθηγητές.

Η διοργάνωση υλοποιείται από τον σύλλογο “ΡΟΗ”, με σκοπό εκπαιδευτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό.

Ακυρώσεις συμμετοχής με δυνατότητα επιστροφής του αντιτίμου συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και 20 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου.

 

Έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ της 7ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» του συλλόγου «ΡΟΗ» – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2022. Σχετικό έγγραφο: το αρ. πρ. Φ15/ 141863/Δ2/ 15/11/2022 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» έχει ήδη τεθεί υπό την αιγίδα των:

α) Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, β) Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.