Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή σας στην 3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θα κληθείτε να συντάξετε ένα σύντομο κείμενο θέσεων, το οποίο θα αντικατοπτρίζει την πολιτική του κράτους σας σχετικά με το θέμα που θα εξετάσετε στην Επιτροπή.

Καταρχάς, θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τον Οδηγό Μελέτης της Επιτροπής σας. Μάλιστα, στους Οδηγούς Μελέτης περιλαμβάνεται περαιτέρω υλικό προς μελέτη, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις προόδου που υποβάλουν τα κράτη στις Επιτροπές που μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Διευρύνετε την έρευνα σας αναζητώντας πληροφορίες στις ιστοσελίδες που αναφέρονται ως συμπληρωματικό υλικό ανάγνωσης.

Πληροφορίες για τη συγγραφή του κειμένου σας μπορείτε να βρείτε πραγματοποιώντας έρευνες στο διαδίκτυο αναφορικά με το θέμα της Επιτροπής σας και το κράτος που εκπροσωπείτε.

Ευθύς αμέσως παρατίθενται μερικές ευρέως διαδεδομένες ιστοσελίδες όπου μπορείτε να ξεκινήσετε την έρευνα σας και να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες:

  • Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), www.un.org
  • Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR), www.ohchr.org
  • Πρεσβείες και Προξενεία των ΗΠΑ, usembassy.state.gov
  • Ινστιτούτο των ΗΠΑ για την Ειρήνη, www.usip.org
  • Ιστότοπος της CIA (περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες για τα περισσότερα κράτη του κόσμου και γι’ αυτό συστήνεται ιδιαιτέρως για έρευνα), www.cia.gov

Το κείμενο θέσεων θα πρέπει πρωτίστως να εκθέτει την πολιτική και τις απόψεις του κράτους εκπροσώπησης, καθώς δεν αποτελεί αποκρυστάλλωση των προσωπικών απόψεων του συμμετέχοντα. Το κείμενο θέσεων θα αναγνωσθεί κατά την έναρξη των εργασιών στις Επιτροπές και θα συμβάλει στην τροφοδότηση της συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στις Επιτροπές, οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις επί των θεμάτων, εντός όμως των ορίων που επιβάλουν: η διπλωματική ευπρέπεια, οι κανόνες της διαδικασίας και οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής του κάθε κράτους (για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος ενός κράτους που έχει πάγια πολιτική θέση τη διατήρηση της θανατικής ποινής θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην έρχεται σε ευθεία αντίθεση την πολιτική του κράτους).

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα ενδεικτικό υπόδειγμα κειμένου θέσεων.

Τα κείμενα θέσεων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ως τις 1 Δεκεμβρίου 2018 και να αποσταλούν στο Προεδρείο της κάθε Επιτροπής αντιστοίχως. Η έκταση τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά κατά πολύ το όριο των 300 λέξεων.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι επιμέρους διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των Προεδρείων των Επιτροπών, όπου εκτός από την αποστολή των κειμένων θέσεων μπορείτε να απευθύνετε και τις ερωτήσεις ας αναφορικά με το θέμα της Επιτροπής ή τους Κανόνες της Διαδικασίας.