Ισότητα ενώπιον του Νόμου

Στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και συγκεκριμένα στην Ημερήσια Διάταξη «Ισότητα ενώπιον του νόμου», οι διπλωμάτες συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερα γόνιμη συζήτηση, κατέθεσαν τις απόψεις τους και βρήκαν τα σημεία που υπήρξε σύγκλιση απόψεων. Αναμφισβήτητα, η παρουσία όλων των εμπειρογνωμόνων απεδείχθη απαραίτητη, καθώς όλες οι προτάσεις που συμπεριλήφθηκαν στη Γνώμη της Επιτροπής αποτελούν λύσεις αντιμετώπισης του φαινομένου.

Μάλιστα, ανάμεσα στο πλήθος των προτάσεων που ακούστηκαν, έγινε λόγος για ενημέρωση του λαού σχετικά με τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, τη καθολική αποδοχή των ατόμων από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στις σχολικές βαθμίδες, αλλά και τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών , απευθυνόμενα στο ευρύ κοινό, για τη πλήρη κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία. Η συζήτηση κατευθύνθηκε και προς τη μεταφορά των ΑΜΕΑ με τις αστικές συγκοινωνίες. Δηλαδή, να υπάρξει μέριμνα για ειδικούς χώρους στα λεωφορεία, την εγκατάσταση ηχητικών πλοηγών ώστε τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης να κινούνται ελευθέρα, αλλά και τη δημιουργία ειδικών ραμπών και οδικού δικτύου εξατομικευμένο με γνώμονα τις ανάγκες των ΑΜΕΑ.

Φυσικά,  εκφράστηκαν και απόψεις για τους δημόσιους χώρους. Δηλαδή, στις τουαλέτες  θα πρέπει να τοποθετούνται οι νιπτήρες πιο χαμηλά, τα χαρτικά είδη και τα σαπούνια εξίσου σε χαμηλότερο σημείο, αλλά και να υπάρξει αυστηρότερη τήρηση του νόμου που επιβάλει τη δημιουργία ειδικών σχεδιασμένων τουαλετών για ΑΜΕΑ. Όσον αφορά τις ακόμα δυσκολότερες συνθήκες, όπως αυτή που βιώνουμε τώρα με την έξαρση της νόσου Covid-19, θα πρέπει να παρέχεται ειδική βοήθεια, διανομή φαρμάκων και τροφίμων.

Εν κατακλείδι, όλα τα προαναφερθέντα, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ ΑΜΕΑ και πολιτών χωρίς αναπηρία ενώπιον του νόμου.

Της Στέβης Νάσσιου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *