Ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων

Σε ήπιους τόνους ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών με καθολική συμμετοχή των κρατών μελών.

Σε μία ανοικτού τύπου συζήτηση για την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων, οι εμπειρογνώμονες  των κρατών- μελών παρέθεσαν τις  πολιτικές τους , με την εκπρόσωπο της Λιθουανίας  να πρωτοστατεί. Εισακούσθηκαν πολλές  και  ενδιαφέρουσες  πολιτικές  από τους εμπειρογνώμονες,  που προωθούν την ισότητα των δύο φύλων, ωστόσο υπήρχαν κάποιες χώρες, οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κατάρ υπερασπίζοντας μία χώρα που δεν ασπάζεται στην πολιτική της την ισοτιμία των φύλων και στερεί στις γυναίκες κάθε δικαίωμα δημοσίου βήματος καθώς επίσης και της δυνατότητας της εργασίας.

Στη συνέχεια, τέθηκαν τέσσερις  προτάσεις για συντονισμένη συζήτηση και  εν τέλει ψηφίστηκε με απλή πλειοψηφία η πρόταση του εκπροσώπου του  Κατάρ  “Οργάνωση της εκπαίδευσης για την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων”. Όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών παρουσίασαν θέσεις , οι οποίες ήταν υπέρ της εκπαίδευσης για την ισότητα των δύο φύλων, με εξαίρεση της θέσης του εκπροσώπου του Κατάρ, καθώς η πολιτική του κράτους επιθυμεί τις γυναίκες ως μητέρες και μόνο.

Τέλος, ακολούθησε μία μη συντονισμένη συζήτηση κατόπιν αιτήματος της Ιταλίας, με θέμα “Κατάργηση των στερεοτύπων που περιορίζουν τη γυναίκα στην ιδιωτική ζωή”.

Οι συμμαχίες μεταξύ των χωρών ήταν εμφανείς από την αρχή, με τους εμπειρογνώμονες να αναζητούν μέτρα και λύσεις επί του θέματος. Έπεται συνέχεια.

Παπαναστασίου Μαρίζα, Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *