Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση

της Μαρίας Ποντσιχίδου

Τα Κράτη στο πρώτο σκέλος της συζήτησης πρότειναν μέτρα για να μειωθούν οι προκαταλήψεις και να εξασφαλισθεί η δημιουργία ενός πιο ανεκτικού σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο θα παράγει πλουραλισμό και θα υποστηρίζει την πολυπολιτισμικότητα. Στο δεύτερο μέρος οι εμπειρογνώμονες παρουσίασαν τις προτάσεις τους για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού καθώς και για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες όσν αφορά την εκπαίδευση στα αναπτυσσόμενα κράτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άποψη ότι η γνώση είναι το βασικότερο όπλο του κάθε κράτους.  Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της Δημοκρατίας του Τόγκο, πρότεινε την συνεργασία των κρατών για δημιουργία καινούριων σχολείων και πρότεινε την εθελοντική εργασία καθηγητων. Ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας πρότεινε τη συνεργασία οικογένειας – σχολείου ενώ εμπειρογνώμονας της Αυστρίας έδωσε έμφαση στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής παιδείας μέσω της τέχνης. Ο εκπρόσωπος των Φιλιππίνων  ενθάρρυνε την ενίσχυση ποινικής νομοθεσίας για καταπολέμηση των προκαταλήψεων καθώς και τη δημιουργία πολιτιστικών ομάδων σε συνδυασμό με ενημερωτικές καμπάνιες. Ο εμπειρογνώμονας  της Αιθιοπίας πρότεινε να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέγουν ποια θρησκεία θα διδαχθούν και εκπρόσωπος του Μονακό  πρότεινε  οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν και σε νοηματική γλώσσα.

Οι εμπειρογνώμονες σε ένα κλίμα συνεργασίας για την επίτευξη το καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, κατέληξαν σε ένα κοινό σχέδιο γνώμης που ψηφίστηκε και πέρασε ομόφωνα από όλους!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *