Ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο: Πόσες πτυχές καλύπτει;

Με αμείωτο ενδιαφέρον και διάθεση συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα σήμερα Σάββατο εδώ στην Θεσσαλονίκη οι εργασίες των εμπειρογνωμόνων του ΜΡΔ στην Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων με θέμα «Το δικαίωμα σε ένα Ικανοποιητικό Επίπεδο Διαβίωσης» με την μορφή της Σύνθεσης Β’. Τα θέματα, που τέθηκαν στην Σύνοδο ήταν πολλά και άκρως ευαίσθητα.

Έχοντας καλύψει στην προηγούμενη συνεδρίαση τα ζητήματα της τροφής, της στέγασης και της ιατρικής περίθαλψης, οι διπλωμάτες επικεντρώθηκαν στα βιοτικά προβλήματα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων προσπαθώντας να προτείνουν ουσιαστικές και πρακτικές λύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλος προβληματισμός δημιουργήθηκε αναφορικά με το θέμα των αναγκαστικών εξώσεων, δηλαδή την ουσιαστική στέρηση του δικαιώματος στην στέγαση των ατόμων που αδυνατούν να πληρώνουν ενοίκιο, πολιτική που έχει υιοθετήσει και υποστήριξε κυρίως το κράτος της Ινδίας. Επιπλέον, το θέμα του ρουχισμού των απόρων έδωσε το έναυσμα για δημιουργικό διάλογο μεταξύ των αντιπροσώπων των κρατών, οδηγώντας τις σκέψεις των συμμετεχόντων ακόμη και στην εγκατάσταση ειδικών κάδων ανακύκλωσης και αναδιανομής ρούχων. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες προτάσεις ακούστηκαν και αναφορικά με την αντιμετώπιση και μείωση της ανεργίας και άρα αύξησης του βιοτικού επιπέδου των ατόμων παγκοσμίως, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισαν, τόσο αυτή της Ινδίας για σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό και, έτσι, καλύτερη κατανομή των υποψηφίων εργαζομένων, όσο και αυτή της Ρουμανίας για ανοικοδόμηση κτιρίων και προσέλκυση επενδύσεων, που θα οδηγήσουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας και, άρα, οικονομικής αποκατάστασης.

Σε ένα γενικότερο βαθμό και πλαίσιο, τα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν σχετικά με τα θέματα της απόλαυσης πόσιμου και καθαρού νερού σε οικουμενικό επίπεδο, αλλά και της αντιμετώπισης της φτώχειας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα μικρά παιδιά. Σ’ αυτό το σημείο, οι λιγότερο ανεξάρτητες οικονομικά χώρες (όπως το Καμερούν, η Νότια Αφρική και η Ελλάδα), αφού παρέθεσαν τις δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζουν, προσκάλεσαν τα πιο ισχυρά κράτη να τους βοηθήσουν και να συμβάλλουν μ’ αυτό τον τρόπο στην προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Με αυτές τις σκέψεις, συνεπώς, ολοκλήρωσαν τα μέλη της Επιτροπής τις εργασίες τους, προσπαθώντας και επιδιώκοντας να καταρτίσουν ένα πλήρες και ολοκληρωμένο Σχέδιο Γνώμης, ώστε να κατοχυρώσουν το δεδομένο: ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για όλους.     

Της Γλυκερίας Λουνή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *