Η βία κατά των γυναικών δεν έχει θέση στον κόσμο που ονειρευόμαστε

Στην επιτροπή του ΟΗΕ σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών έγινε συζήτηση αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση καθώς και τις ελπίδες της εκάστοτε χώρας προκειμένου να εξαλειφθούν τα φαινόμενα βίας και να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα όσα προβλέπονται νομικά για τις γυναίκες.

Εντύπωση προκάλεσαν οι συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένα από τα κράτη που συμμετείχαν στην επιτροπή. Οι εκπρόσωποι του Λίβανου και του Μαυρίκιου έκαναν λόγο για παρεμβολές θρησκευτικών ομάδων στη διαδικασία εξάλειψης της βίας και της κακοποίησης κατά των γυναικών ενώ σε πολλές περιπτώσεις αναφέρθηκε ως πηγή του προβλήματος η πατριαρχική δομή της κοινωνίας και η διαιώνιση παλαιών αντιλήψεων και νοοτροπιών.

Στη συζήτηση σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, η πλειονότητα των εκπροσώπων που έλαβαν το λόγο τόνισαν τη σημασία της παιδείας και της ενημέρωσης των πολιτών στη διαδικασία της καταπολέμησης του προβλήματος. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία και στην εισαγωγή  σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολικών μαθημάτων έτσι ώστε να εδραιωθούν στην κοινωνία οι αντιλήψεις της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των φύλων.

Το ζήτημα της εργασιακής βίας, καθώς και αυτό της διακίνησης γυναικών, θίχτηκε από ένα σημαντικό αριθμό εκπροσώπων που έκαναν λόγο για ανισότητες στον επαγγελματικό χώρο και πρότειναν ποινές με σκοπό τον παραδειγματισμό, ενώ η εκπρόσωπος του UNWomen υπογράμμισε τη σημασία της ενημέρωσης των γυναικών για τα δικαιώματά τους.

Οι διαδκασίες κύλισαν ομαλά, μέσα σε ιδιαίτερα ειρηνικό κλίμα, ενώ ήταν έντονη η διάθεση για συνεργασία και επίλυση των προβλημάτων όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.

Μυρτώ Δέλκου

Επιτροπή για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *