Η τροφή είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο

Σήμερα, στο πλαίσιο της πρώτης μαθητικής προσομοίωση του ΟΗΕ ‘Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη’, η επιτροπή με θέμα την επαρκή σίτιση ξεκίνησε τις εργασίες της. Οι εργασίες της επιτροπής κινήθηκαν μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης και αρωγής.

Οι εμπειρογνώμονες των κρατών παρέθεσαν την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία και την επάρκεια τους σε τροφή καθώς επίσης και τη δυνατότητα παροχής αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στους κατοίκους. Με εμφανή τη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών ως προς τις οικονομικές τους δυνατότητες τέθηκε από νωρίς το ζήτημα συζήτησης και αναζήτησης μεθόδων που αποσκοπούν στην πάταξη του υποσιτισμού των αναπτυσσόμενων κρατών.

Όσο οι εμπειρογνώμονες των κρατών παρουσίαζαν τα φαινόμενα υποσιτισμού και δεινών συνθηκών διαβίωσης, οι ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες αναγνώρισαν το δικαίωμα στην επαρκή σίτιση ως αναφαίρετο. Τα επιδόματα, η εισαγωγή νέων καλλιεργειών και η απόπειρα για οικονομική ανάπτυξη ήταν τα βασικά επιχειρήματα.

Οι εργασίες τις επιτροπής κινήθηκαν γύρω από τα κυρίαρχα ζητήματα που επιζητούν λύση. Ταυτόχρονα,  αναγνώρισαν το δικαίωμα στην επαρκή σίτιση ως αναπόσπαστο τμήμα της ζωής του ανθρώπου καθώς επίσης και την άμεση αποκατάσταση του.

Αλίκη Αμπατζή

Επιτροπή για το δικαίωμα στην επαρκή τροφή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *