Η σημαντικότητα του δικαιώματος έκφρασης της γνώμης του παιδιού

της Χατζηαποστόλου Στέλλας

Η πρώτη μέρα κύλησε ομαλά. Τα θέματα πάνω στα οποία συζήτησαν οι εμπειρογνώμονες ήταν πολλά και ενδιαφέροντα. Αν και πολλοί εκπρόσωποι χωρών υποστήριξαν πως οι τρόποι συμβίωσης των παιδιών στις περιοχές τους σύγχρονες, υπήρξαν και παραδείγματα χωρών που δεν συμφωνούσαν με τα προηγούμενα. Το σημαντικότερο παράδειγμα υπήρξε αυτό της Αιθιοπίας, η οποία εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης, του υποσιτισμού και της παιδικής εργασίας, τα δικαιώματα των παιδιών παραβιάζονται.

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στην αίθουσα ήταν το δικαίωμα των παιδιών σε δικαστικές ακροάσεις. Οι διπλωμάτες υποστήριξαν το εν λόγω δικαίωμα με προϋποθέσεις να υπάρχει η συγκατάθεση των παιδιών, να είναι στην κατάλληλη ηλικία για να εκφράσουν τη γνώμη τους καθώς και να εξασφαλιστεί εχεμύθεια μεταξύ του δικαστηρίου και των παιδιών. Πάνω σε αυτό, προτάθηκε στις χώρες που δεν παρέχουν το συγκεκριμένο δικαίωμα στα παιδιά, να αναθεωρήσουν.

Συμπερασματικά, αν και στην αρχή υπήρχε άγχος μεταξύ των διπλωματών, σταδιακά μειώθηκε, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις συζητήσεις. Οι ίδιοι δηλώνουν ενθουσιασμένοι και ανυπομονούν για τις επόμενες μέρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *