Οι προσδοκίες του Προεδρείου

Πρόεδρος:” Τα κράτη θέλουν να συνεργαστούν προκειμένου να προτείνουν αποτελεσματικότερα μέτρα απο τα ήδη υπάρχοντα σε ό, τι αφορά την αφύπνιση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Από την πλευρά μας προσδοκούμε να βρεθούν δίοδοι που θα κάνουν εφικτή την έμπρακτη εφαρμογή των συμπεφωνημένων απο τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της”

Αντιπρόεδρος:”Η επιτροπή μπορεί να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις. Συμμετέχουν οι περισσότεροι  απο τους εκπρόσωπους σε ένα γενικό κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας το καθεστώς αναφορικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ θα βελτιωθεί. Ελπίζουμε όλοι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εν τέλει να συμφωνήσουν”.

Δημήτρης Κουτσουπιάς
Επιτροπή για την αφύπνιση της κοινωνίας σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *